Aanpak energiearmoede gemeente Hellevoetsluis – Aanbestedingsnieuws

Aanpak energiearmoede gemeente Hellevoetsluis

Deze aanbesteding wordt vanuit de gemeente Hellevoetsluis uitgevoerd voor de gemeente Voorne aan Zee en omvat de volgende, nu nog afzonderlijke, gemeenten. Gemeente Brielle, gemeente Hellevoetsluis en gemeente Westvoorne.  De aanleiding voor deze uitvraag is de specifieke uitkering die de gemeenten hebben ontvangen voor het tegengaan van energiearmoede, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). De eisen die het ministerie stelt aan het goed besteden en verantwoorden van het verkregen subsidiebedrag hangen nauw samen met de eisen die gesteld worden aan het leveren van de energieadviezen en energiemaatregelen. De gemeenten zijn op zoek naar één marktpartij die de uitvoering van de SPUK-regeling, de aanpak energiearmoede, gaat verzorgen. Het doel van de opdracht is om huishoudens waarbij sprake is van energiearmoede te helpen hun energierekening te verlagen, door het geven van energieadvies, het coachen op energiebesparend gedrag en het aanbieden en uitvoeren van (kleine) energiebesparende verduurzamingsmaatregelen, waarbij er ook aandacht is voor wooncomfort en gezondheid en wordt aangesloten op de bestaande sociale netwerken in deze gemeente(n).

De opdracht bestaat uit het geven van energieadvies, het aanbieden en uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het direct uitvoeren van kleine klussen (zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een tochtstrip) en coaching op energiebesparend gedrag aan, naar huidige schatting, circa 3000 huishoudens, (Brielle 407 huishoudens, Hellevoetsluis 1900 huishoudens en Westvoorne 313 huishoudens) waarbij (mogelijk) sprake is van energiearmoede. Realisatie van de opdracht vindt plaats, conform de SPUK uitkering vanuit het rijk en dient gerealiseerd te worden vóór 31 december 2023. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten met deze uitkering binnen de looptijd zoveel mogelijk huishoudens kan bedienen. De totale potentiële doelgroep wordt ingeschat op 3.500 huishoudens. De verwachte omzet is circa €879.000,- (bij volledig gebruik van de
regeling). De uiteindelijke afrekening vindt plaats op basis van werkelijk afgenomen diensten en producten door de doelgroep.
De genoemde aantallen en bedragen zijn slechts indicatief en vormen geen garantie voor het afnamepatroon.

De gemeente wil een eenmalige opdracht aangaan door middel van een overeenkomst, die start direct na definitieve gunning, en eindigt op 31 december 2023. In het geval dat er tussentijds extra gelden vanuit het rijk beschikbaar komen of de looptijd van de uitkering (bijvoorbeeld vanwege coronamaatregelen) wordt uitgebreid, kan de opdracht eenmalig worden verlengd of uitgebreid (met 1,5x het begrootte budget). Opdrachtgever stelt eerst vast of inschrijver niet aan de uitsluitingsgronden en
wel aan de geschiktheidseisen voldoet. Daarna volgt gunning door opdrachtgever op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned vrijdag 28 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277321

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *