Doorfietsroute N199 Amersfoort – Bunschoten Provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Doorfietsroute N199 Amersfoort – Bunschoten Provincie Utrecht

Foto: Pexels.com

De Provincie Utrecht heeft het voornemen een opdracht te verstrekken voor Doorfietsroute N199 Amersfoort-Bunschoten. De Provincie Utrecht wilt samen met de gemeenten Amersfoort en Bunschoten het gebruik van de fiets stimuleren door de aanleg van een doorfietsroute tussen Amersfoort en Bunschoten. Tijdens de studiefase van hebben de provincie en de gemeenten Amersfoort en Bunschoten een traject vastgesteld. Dit traject heeft een totale lengte van ca. 10 km en loopt vanaf de Meridiaantunnel in Amersfoort via de Hooglandseweg Noord, Ringweg Koppel en de westzijde van de Maatweg en dan langs de N199 tot de rotonde Nijkerkerweg / Oostelijke Randweg in Bunschoten.

In het najaar van 2021 heeft de ondertekening van de samenwerkings- en realisatieovereenkomsten plaatsgevonden. Nu wordt er overgegaan  tot het voorbereiden en realiseren van de Doorfietsroute Amersfoort – Bunschoten. Het project is gesitueerd over de beheer grenzen van Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht. In de realisatieovereenkomst is overeengekomen dat de provincie Utrecht het trajectdeel in de gemeente Amersfoort in mandaat realiseert. De provincie Utrecht realiseert zelf het traject vanaf kruising Rondweg Noord, de parallelweg N199 naar de rotonde Nijkerkerweg / Oostelijke Randweg in gemeente Bunschoten.

Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een bouwteamovereenkomst, op basis van de Bouwteam-UAV (format DG2020).  Op de bouwteamfase zijn de “algemene inkoopvoorwaarden provincies 2022 voor leveringen en diensten (AIV 2022)” van toepassing. De realisatiefase zal plaatsvinden onder de voorwaarden van de UAV 2012. In het kader van deze aanbesteding wil de provincie gezamenlijk de engineeringsfase van het project in bouwteamverband doorlopen. De opdrachtnemer draagt hierbij de verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsontwerp en verdere voorbereiding van de realisatie, waarbij de provincie expertise beschikbaar stelt. Indien de opdrachtnemer de gehele bouwteamfase goed doorloopt en deze resulteert in een bestek en uitvoeringsontwerp dat voldoet aan de doelstellingen en past binnen de beschikbare financiële kaders, stelt de provincie de aannemer in staat om in beginsel als eerste en enige een aanbieding te doen voor de realisatie van het werk conform de procedure zoals in de bouwteamovereenkomst omschreven.

Op deze nationale openbare aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), Hoofdstuk 2 van toepassing alsmede de inkoopvoorwaarden van de provincie Utrecht. De opdrachten zijn gelijksoortig omdat zowel vrijwel alle werkzaamheden binnen de scope van de opdracht door dezelfde marktpartijen (aannemers in de grond- weg- en waterbouw) uitgevoerd kunnen worden. De werkzaamheden hebben samenhang met elkaar. Er is sprake van één aanbestedende dienst: de provincie Utrecht. De werkzaamheden grijpen in elkaar en de onderdelen beïnvloeden elkaar (wegverharding, verkeersveiligheid). Het werk betreft één geografisch aaneengesloten project met dezelfde type werkzaamheden. Van ongeoorloofd splitsen of clusteren is daarom geen sprake. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium ‘Beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned vrijdag 28 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277548

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *