Brug Noordhollandsch Kanaal Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Brug Noordhollandsch Kanaal Amsterdam

Kaart: gemeente Amsterdam

Het project ‘Brug over het Noordhollandsch Kanaal’ is onderdeel van het programma ‘Sprong over het IJ’. Steeds meer voetgangers en fietsers willen het IJ oversteken en het aantal reizigers neemt fors toe. De veerponten kunnen deze toenemende stroom niet goed meer verwerken. Met
het programma ‘Sprong over het IJ’ wil de gemeente Amsterdam de oversteek structureel verbeteren. Het programma bevat vijf maatregelen om snel, gemakkelijk en veilig naar de overkant van het IJ te komen.

De doelstelling van het programma Sprong over het IJ is:
Het verbeteren van de fiets- en voetgangersverbindingen over het IJ om zo:
1. de huidige druk op de ponten (met name Buiksloterwegveer) te verminderen
2. het fietsverkeer te spreiden
3. de stedelijke ontwikkeling rond het IJ mogelijk te maken

Het project Brug NHK betreft een nieuwe beweegbare fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal ten noorden van de Willem I-sluis inclusief aansluitingen op de bestaande infrastructuur (zie figuur 2-2). Deze brug vormt een rechtstreekse verbinding tussen het IJplein en de Buiksloterweg. Door deze brug kunnen fietsers eenvoudiger van het westelijk deel van Noord naar het IJpleinveer v.v. Dit ontlast het Buiksloterwegveer. Daarnaast is de brug een verbetering van het fietsnetwerk langs de IJoevers in Noord.

Tot de scope van het Werk behoort globaal:

 • Route voor fietsverkeer en voetgangers tussen de Buiksloterweg via de brug, naar het IJplein, de Sixhavenweg, de Meeuwenlaan en de Adelaarsweg.
 • Brug over het Noordhollandsch Kanaal voor fietsverkeer en voetgangers, met daarin een beweegbaar deel t.b.v. passage door scheepvaart.Aanleg nieuw fietspad en voetpad en aansluitingen op bestaand netwerk.
 • Scheepvaart faciliteren uitgaande van CEMT IV (86m*9m*3m) met een doorvaartbreedte van ten minste 15,0 meter.
 • Remmingwerken en aanvaarvoorzieningen aan beide zijden van de brug.
 • Geschikt maken van bestaande wachtplaatsvoorziening voor beroepsvaart ten zuiden van de brug voor gebruik door pleziervaart.
 • Realisatie van voorzieningen voor bediening (lokaal en op afstand), besturing en bewaking van de brug.
 • Waar nodig het verwijderen van de bestaande oeverconstructie.
 • Aanbrengen nieuwe damwanden onder de brug en aan weerszijden tot minimaal 5,0 meter vanaf de brug.
 • Coördinatie van werkzaamheden aan Kabels en Leidingen.
 • Inpassen groen en faunapassage.
 • Aanbrengen openbare verlichting.
 • Tijdelijke maatregelen ten behoeve van de uitvoering (zoals omleidingen, bebording, etc).
 • Aanbrengen verharding als toegangsweg voor onderhoud-, nood- en hulpdiensten naar installatiegebouw van de Noord/Zuidlijn.

Bron: Tenderned 28 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178962

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *