Verkoop en ontwikkeling oude rechtbank Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Verkoop en ontwikkeling oude rechtbank Amersfoort

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Gemeente Amersfoort

In 2017 heeft de gemeente Amersfoort de locatie van de oude rechtbank om strategische redenen aangekocht met als doel om er een duurzaam
en iconisch herbestemmingsproject van te maken, dat bijdraagt aan de levendigheid en kwaliteit van het stationsgebied. De gemeente wil de locatie aan een partij verkopen, die de herontwikkeling gestalte geeft indachtig voornoemde doelen, welke zijn vastgelegd in onder meer de Visie Stadshart en de Gebiedsvisie Amersfoort Centraal. Onder een iconisch gebouw verstaat de gemeente een spraakmakend gebouw met een voorbeeldfunctie voor de stad. Gezien de staat van de locatie en de potentiële waarde voor de stad, is het belangrijk om de locatie een nieuwe toekomst te geven en daarmee de verkoop in gang te zetten.

De herontwikkeling van de locatie moet bijdragen aan het aantrekkelijker en levendiger maken van het stationsgebied. De openbare ruimte in het stationsgebied krijgt namelijk een kwaliteitsimpuls, waardoor een aantrekkelijk en veilig verblijfsklimaat moet ontstaan, waarbij inwoners en bezoekers van Amersfoort een gevoel krijgen “Yes, wat leuk om in Amersfoort te zijn!”. De realisatie van de fietskelder en herinrichting van het Stationsplein in opdracht van de gemeente zijn belangrijke ingrediënten om de aantrekkelijkheid en veiligheid van het Stationsgebied te versterken. Ook de levendigheid van de plinten in het Stationsgebied is in dit kader een opgave.

Concreet betreft de opgave voor de verkoop de integrale herontwikkeling van de locatie, dat wil zeggen het pand en de bijbehorende buitenruimte voor rekening en risico van een marktpartij, al dan niet door middel van sloop/nieuwbouw of hergebruik van het pand (de oude rechtbank), bestaande uit onder meer:
– een integraal ontwerp, realisatie en oplevering van het pand met hoofdzakelijk een kantoorfunctie (en ondergeschikt horeca en/of woningen);
– de koop en afname van het huidige pand met ondergrond (inclusief voorwaarden en zekerheidsstellingen);
– de eventuele sloop van het huidige pand;
– de afzet en exploitatie van de ontwikkelde locatie bij, respectievelijk door, een eindbelegger;
– het voorbereiden en verkrijgen van de benodigde (planologische) medewerking en vergunningen;
– het voeren van de benodigde participatie met belanghebbenden

Deze verkoop heeft als doel binnen de kaders en uitgangspunten van de verkoopprocedure een winnaar te vinden, op basis van de aanbieding met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De winnaar koopt de locatie aan van de gemeente en ontwikkelt deze vervolgens voor eigen rekening en risico, binnen de kaders en uitgangspunten van de verkoopprocedure, tot een iconisch en duurzaam visitekaartje voor Amersfoort. Met de winnaar van de verkoopprocedure wordt zo snel mogelijk na het onherroepelijk worden van de toewijzing een overeenkomst gesloten.

De verkoopprocedure bestaat uit twee fasen een selectiefase en een verkoopfase.
Fase 1 Selectiefase
In deze fase, de selectiefase, worden geïnteresseerden openbaar uitgenodigd tot het doen van een aanmelding. Uiteindelijk worden de drie best scorende aanmeldingen uitgenodigd voor de verkoopfase.
Fase 2 Verkoopfase
De drie geselecteerde gegadigden ontvangen het definitieve verkoopdocument. In deze fase worden de maximaal drie geselecteerde gegadigden uitgenodigd om een aanbieding uit te werken voor de locatie. In deze fase selecteert de beoordelingscommissie de winnaar van de verkoopprocedure. Met de winnaar wordt een overeenkomst gesloten.

Bron: Tenderned woensdag 18 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285615

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *