Nieuwbouw Kandinsky Nijmegen fase 3 – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kandinsky Nijmegen fase 3

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: ©@voCampus

Het project in deze aanbesteding betreft:
De uitbreiding van het Kandinsky College met een omvang van ca 1.350 m2 BVO, (fase 3).
Het is een tweede uitbreiding van het gebouwencomplex van de school. De eis op energie-duurzaamheid is BENG, de ambitie is ENG. Op dit moment (oplevering voorzien aug 2023) wordt het hoofdgebouw intern verbouwd (inclusief een opwaardering van de ventilatie en verduurzaming energieopwekking) en wordt een uitbreiding gerealiseerd van ca 750 m2 BVO. De tweede uitbreiding dient aan deze eerste uitbreiding gebouwd te worden en daarmee één geheel te vormen.
Ten behoeve van de nieuwbouw dient tevens de voormalige beheerderswoning gesloopt te worden en zal ook de bestaande terreininrichting aangepast moeten worden. Deze werkzaamheden zullen separaat worden aanbesteed en maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Het ontwerp van fase 3 wordt, door de aanbesteder, in een separaat bouwkundig- constructief en een installatietechnisch bestek uitgewerkt. De aanbesteding is verdeeld in twee percelen, te weten;

  • Perceel 1: Bouwkundig
  • Perceel 2: Installaties

De te selecteren bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor de bouwkundige- en constructieve werkzaamheden en de coördinatie van de installateur en derden. De te selecteren installateur is verantwoordelijk voor de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden. Op beide opdrachten is de UAV 2012 van toepassing. Een gegadigde kan zich voor één  perceel of voor beide percelen aanmelden. Indien een gegadigde zich voor beide percelen wenst aan te melden dient hij voor beide percelen aan alle eisen te voldoen en voor beide percelen de gevraagde gegevens (separaat van elkaar) aan te leveren.

De belangrijkste mijlpalen in het project zijn vooralsnog als volgt:
– Start bouwvoorbereiding: Aug 2023
– Oplevering: 1 augustus 2024
Aan deze globale planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbestedende dienst is @voCampus. Deze organisatie is 1 augustus 2021 ontstaan door de fusie van de schoolbesturen Scholengroep Rijk van Nijmegen en Alliantie VO. @voCampus zal deze opdracht door middel van de nationale niet-openbare procedure op de markt brengen. De gunningsprocedure heeft ten doel om per perceel te bepalen welke partij de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Het gunningscriterium BPKV wordt nader gespecificeerd in de inschrijvingsleidraad die te zijner tijd aan de geselecteerde partijen ter beschikking zal worden gesteld.

Bron: Tenderned woensdag 18 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285817

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 januari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *