Concessie digitale billboards (gemeente Zoetermeer) – Aanbestedingsnieuws

Concessie digitale billboards (gemeente Zoetermeer)

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Op dit zijn er negentien analoge billboards geplaatst in Zoetermeer. De exploitant (Bereik) zal vóór plaatsing van de
digitale billboards zorgdragen voor verwijdering van de analoge billboards. Er staan ook zeven kleinere Billboards van Netwerk
Zoetermeer. Opdrachtgever zal zorgdragen voor verwijdering van deze borden, de datum van verwijdering zal in overleg met opdrachtnemer zijn.

De Contractant wordt in staat gesteld om maximaal veertien  digitale billboards te plaatsen. Voor alle digitale Billboards is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist. De aanvragen dienen door opdrachtnemer gedaan te worden en ook de kosten voor het aanvragen van deze vergunningen en de leges zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De digitale billboards dienen uiterlijk zes maanden na definitieve afgifte omgevingsvergunning(en) geplaatst te zijn.

Minimaal 10% van de beschikbare mediaruimte moet kosteloos ter beschikking gesteld worden aan de opdrachtgever. Alle aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen mediaruimte dient evenredig (gedurende dag) verdeeld te worden over alle digitale billboards. Opdrachtgever zal deze mediaruimte invullen met:
• Gemeentelijke doelstellingen en gedragsbeïnvloeding;
• Stadsmarketing

Voor de te voeren reclame geldt dat de reclame:
• voldoet aan de Nederlandse Reclame Code;
• geen onwelvoeglijke afbeeldingen bevat of de tekst of voorstellingen in strijd met de goede zeden of de openbare orde, zulks ter beoordeling van opdrachtgever;
• geen alcoholhoudende producten promoot;
• geen invloed heeft op de verkeersveiligheid van verkeersdeelnemers;
• geen schade toebrengt aan de weg; geen gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, of een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

Bij calamiteiten (bijvoorbeeld grote brand of Amber Alert) dient de opdrachtnemer op eerste aanwijzing van de opdrachtgever direct in te breken in de loop en de noodmelding te communiceren.

Tot zover een greep uit de eisen, we wilden even checken of Zoetermeer de discutabele verboden op reclame voor vlees en producten die gebruik maken van fossiele brandstoffen van o.a. provincie Noord-Holland, Haarlem etc overneemt, (nog) niet dus.

Er is gekozen voor een concessieovereenkomst omdat het risico bij de contractant ligt. De te sluiten concessieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van tien jaar met de optie tot verlenging van eenmaal twee jaar. De verwachte ingangsdatum is op 1 november 2023.

Bron: Tenderned woensdag 18 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285845

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 januari 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *