Verkeerseducatie voor kinderen tot 18 jaar, vervoersregio Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Verkeerseducatie voor kinderen tot 18 jaar, vervoersregio Amsterdam

Foto: Gemeente Amsterdam

De oorspronkelijke titel van deze aanbesteding op Tenderned is Verkeerseducatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar, maar dat vindt AN wat ver gaan.

Het gaat bij deze aanbesteding in één perceel om een raamovereenkomst  voor de duur van tweeënhalf jaar (initiële looptijd) met een optie op verlenging van maximaal drie maal één jaar. De raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2021 en loopt tot en met 30 juli  2023. De geraamde totale contractwaarde (incl. opties, contractverlenging, directie leveranties etc.) excl. btw bedraagt €16.400.000,- plus €3.600.000,- ex btw budgettaire ruimte tot maximaal €20.000.000,- ex btw over gehele looptijd. Deze budgettaire ruimte is gereserveerd voor o.a. innovatie en groei (groei hangt samen met aantal afnemers binnen de regio en het behalen van de doelstellingen m.b.t. het bereik van de doelgroep. Het groeimodel is afhankelijk van het jaarlijks beschikbaar te stellen budget. De totale contractwaarde a €16.400.000,- bevat maximaal €200.000,- voor de opstartkosten in de eerste 6 maanden. Als de maximale waarde van € 20.000.000,- is bereikt zullen geen nadere opdrachten meer worden
verstrekt.

Onder verkeerseducatie wordt verstaan: theoretische verkeersmethoden, praktische verkeerslessen en projecten, theoretisch- en praktisch verkeersexamen en ouder-betrokkenheid. Doel is dat kinderen en jongeren in de vervoerregio Amsterdam zich zelfstandig en veilig in het verkeer
begeven. De verkeerseducatie wordt aangeboden in een doorlopende leerlijn waarbij de verkeersmethoden worden toegespitst op het niveau van de leerling. De verkeerseducatie is naarmate de leeftijd van de doelgroep vordert – en men opschuift van “kennen” en “kunnen” naar “willen” en
“doen” – steeds meer op zelfstandigheid van de doelgroepen gericht.

In een drukke regio als de Vervoerregio Amsterdam kan de veiligheid van kinderen in het verkeer niet alleen door ouderlijke opvoeding worden verbeterd. Naast het zorgen voor veilige infrastructuur zien de vervoerregio en de gemeente Amsterdam het als hun rol de opvoedkundige taak van ouders te ondersteunen. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken bieden de opdrachtgevers via scholen verkeerseducatie aan en stimuleren de ouderbetrokkenheid. Dit gaat niet vanzelf, omdat scholen binnen hun onderwijsdoelen (kerndoelen) vrij zijn te bepalen hoe zij hun kinderen leren veiliger gedrag te vertonen in het verkeer. Verkeerseducatie heeft bij scholen over het algemeen minder prioriteit dan bijvoorbeeld taal en rekenen. Desondanks is er grote deelname aan examens en zet het overgrote deel van de basisscholen verkeerseducatie in, omdat de educatie en de examens goed worden gefaciliteerd (educatiemateriaal, inzet verkeersleerkracht, examens: van busvervoer t/m inzet vrijwilligers). Het
basisonderwijs stelt keuze in verkeerseducatieproducten erg op prijs, omdat zij zelf kunnen kiezen welk
product het best past bij hun type onderwijs of leerlingen (speciaal onderwijs, maar ook dalton- of montessorionderwijs).

Bron: Tenderned 31 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204012

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *