Herinrichting Beerensteinerlaan e.o. Gooise Meren (Bussum) – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Beerensteinerlaan e.o. Gooise Meren (Bussum)

Foto: Google Streetview

De vervanging van de riolering ‘Beerensteinerlaan en omgeving’ in de gemeente Gooise Meren is vastgesteld in het verbreed gemeentelijk Riolering Plan (vGRP) 2019-2022. De riolering binnen het plangebied is nagenoeg einde levensduur en moet vervangen worden. Gelijktijdig met de vervanging van de riolering wordt de bovengrondse inrichting opnieuw aangebracht.

Het projectresultaat en beoogd effect is om binnen het project ‘Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving’ nieuwe riolering aan te leggen. Het huidige gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Door het aanbrengen van nieuwe riolering worden de hydraulische en technische eigenschappen gewaarborgd. Gelijktijdig wordt de bovengrondse inrichting opnieuw aangebracht en de openbare ruimte heringericht als 30 km/u zone conform ‘duurzaam veilig’. Bestaande knelpunten in de openbare ruimte zijn geïnventariseerd en tijdens de herinrichting wordt waar mogelijk geprobeerd deze knelpunten te verbeteren of te verhelpen.

Na afronding van het project gaat de riolering weer circa 80-100 jaar mee en voor de verhardingen geldt daarna een verwachte levensduur van circa 40 jaar. De levensduur van de te handhaven of aan te brengen bomen sluit zoveel mogelijk aan bij de vervangingscyclus van de riolering of verhardingen. Voor de openbare verlichting geldt een verwachte levensduur van circa 20 jaar. Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Meentweg en de Nieuwe Hilversumseweg te Bussum, het betreft de volgende straten:

 • Meentweg
 • Willemslaan
 • Herenstraat
 • Nieuwe Spiegelstraat
 • Iepenlaan
 • Beerensteinerhof
 • Melkweg
 • Eikenlaan
 • Beerensteinerlaan.

De Aanbestedende Dienst wil een overeenkomst voor de looptijd van de uitvoering. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is voorzien in januari 2021.  Voorziene opleverdatum is uiterlijk 1 februari 2022.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

 • Opbreken bestratingen
 • Opbreken kantopsluitingen
 • Verwijderen asfaltverhardingen en funderingen
 • Verwijderen riolering
 • Verwijderen bomen
 • Grondwerken
 • Aanbrengen riolering (incl. huis- en kolkaansluitingen), ca. 2,2 km
 • Aanbrengen bestratingen, circa 7.480 m2
 • Aanbrengen kantopsluitingen
 • Plantklaar maken plantvakken en boomplaatsen, ca. 64 stuks nieuwe bomen
 • Toepassen verkeersmaatregelen
 • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Inschrijvers die een geschikte, voldoende inschrijving hebben gedaan, kunnen daarvoor een vergoeding ontvangen van € 5.000,-. Inschrijvers worden hierover verder geïnformeerd in de inschrijvingsleidraad. Voor het doen van een aanmelding is geen vergoeding beschikbaar.

BronL Tenderned 1 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204197

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *