Verkeers- en straatnaamborden Noardeast-Fryslan & Dantumadiel – Aanbestedingsnieuws

Verkeers- en straatnaamborden Noardeast-Fryslan & Dantumadiel

Foto: Google Streetview

De opdrachtgever van de opdracht is Noardeast-Fryslan die tevens voor de Gemeente Datumadiel de dienstverlening uitvoert. De opdracht betreft de uitvoering van levering van straatnaam- en verkeersborden. Deze aanbesteding geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012, zoals laatstelijk gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 juni 2016, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Aw 2012).

Met deze aanbesteding beoogt de gemeente één overeenkomst aan te gaan met één leverancier voor de levering van verkeers- en straatnaamborden in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. De raamovereenkomst betreft in hoofdzaak de levering van:

 • Verkeersborden en onderborden;
 • Komportalen
 • 30/60km portalen
 • Straatnaamborden, palen, beugels en alle overige bevestigingsmiddelen;
 • Schrikhekplanken.
 • Signfase DG3/US20 Folie (A0160zb 990x790mm)

Daarnaast zal de raamovereenkomst uitgebreid worden met de levering van de volgende aanvullende (tijdelijke en/of permanente) verkeersvoorzieningen t.b.v. verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid zoals :

 • Kegels;
 • Verkeersdrempels;
 • Verkeerszuilen;
 • Fietspadpalen; (uitneembaar, neerklapbaar of inklapbaar)
 • Afzethekken;
 • Baakschilden;
 • Fietsbeugels/nietjes;
 • Flexibele bermplankjes
 • Wegenverf
 • Afzetlint
 • AZOBE diamantkoppaal met 2 reflecterende banden 1400x150x150mm
 • Recycling kunststof diamantkoppaal met 2 reflecterende banden 1400x150x150mm
 • Gereedschap t.b.v. bevestiging verkeersborden etc.

De opdracht is niet opgesplitst in meerdere percelen. De omvang van de opdracht is niet zodanig dat splitsing in percelen ertoe zou leiden dat
deze toegankelijker wordt voor MKB-ondernemingen.
De opdracht betreft het leveren van verkeers- en straatnaamborden voor de gemeenten NoardeastFryslân en Dantumadiel. De borden worden door de eigen dienst besteld, onderhouden en geplaatst. In het Calculatie-/prijzenblad wordt een schatting van de omvang van de verkeers- en straatnaamborden weergegeven in aantallen. Aan deze gegeven hoeveelheden kan inschrijver geen rechten doen gelden.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar, gaat in op 1 maart 2021 en eindigt op 28 februari 2023. De overeenkomst kan na de initiële looptijd door de opdrachtgever maximaal twee keer verlengd worden met één jaar. De maximale looptijd bedraagt derhalve vier jaar.

Bron: Tenderned/Negometrix 26 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212762

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *