Boskalis wint aanleg overnachtingshaven Spijk – Aanbestedingsnieuws

Boskalis wint aanleg overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat gunt de opdracht voor de aanleg van de overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk definitief aan Boskalis. Met de gunning starten de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven, die moet voorzien in 50 ligplaatsen voor binnenvaartschepen.

De daadwerkelijke aanleg start in het voorjaar van 2021. Schippers kunnen naar verwachting in 2023 gebruik maken van de overnachtingshaven.

Minister Van Nieuwenhuizen is blij met deze stap:
Mooi dat de voorbereidingen nu kunnen starten. We hebben de binnenvaartschippers hard nodig voor het vervoer van onze goederen. Om dit veilig en goed te kunnen doen, is het van belang dat er voldoende ligplaatsen zijn waar ze met hun schepen kunnen overnachten.

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze Best Value-aanbesteding op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De beoordeling vond plaats op de criteria risico’s, prestaties, kansen, doorgronding van het project door

Bijenwaard bij Lobith ©Rijkswaterstaat 2020

sleutelfunctionarissen en de prijs.

Op de Boven-Rijn en Waal tussen de Duitse grens en Tiel is een tekort aan overnachtingsplaatsen voor de beroepsscheepvaart. Schippers kunnen daardoor niet voldoen aan de wettelijke vaar- en rusttijden. Rijkswaterstaat realiseert daarom in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers. Naast 50 reguliere ligplaatsen komen er 2 ligplaatsen voor duwschepen met duwbakken en speciale ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke ladingen. Ook komen er voorzieningen voor de scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, parkeerplaatsen en walstroom. Veilig werken en beperken van mogelijke overlast staan bij de aanleg van de haven voorop. Tijdens de werkzaamheden kunnen schepen gewoon passeren.

Bron: Rijkswaterstaat, 25 november 2020

Naschrift redactie Aanbestedingsnieuws: Link naar de Aankondigingenplatform (tenderned.nl)

De tender vermeldt dat het om een D&C contract gaat en meldt zowel een looptijd van 6 maanden als een contractduur tot 2022. Met de opdracht is 42,47 miljoen gemoeid, volgens de tenderstukken. aanvullend meldt de tender:

 

De Boven-Rijn en Waal behoren tot de drukst bevaren vaarwegen in Nederland en goederenvervoer op de binnenvaart neemt jaarlijks in omvang toe. Zo passeren er bij Lobith jaarlijks ongeveer 140.000 schepen de grens met Duitsland. Het Rijk heeft daarom de Boven-Rijn en de Waal in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte aangewezen als hoofdtransportas. Om een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer op de Boven-Rijn en Waal te bevorderen, dienen schippers zic h aan de maximale vaar- en rusttijden uit de Binnenvaartwet te houden.

De Richtlijn Vaarwegen stelt dat dankzij overnachtingshavens schepen niet langer op de rivier voor anker hoeven te gaan, wat de veiligheid verbetert. Ook in het
Ligplaatsenbeleidsplan van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2008) is opgenomen dat het beperken en/of verbieden van het ankeren op de rivier bijdraagt aan de veiligheid op en de snelwegfunctie van de rivier. Om aan deze richtlijn en beleid te voldoen moeten overnachtingshavens binnen twee uur varen van elkaar worden gepositioneerd.

Om in deze eisen en wensen te voorzien realiseert Rijkswaterstaat langs de hoofdvaarwegen om de circa 30 kilometer een overnachtingshaven die voldoet aan de voorgeschreven eisen. Conform het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Overnachtingshaven Lobith, dient er een nieuwe overnachtingshaven te worden gerealiseerd in de uiterwaard de Beijenwaard geschikt voor CEMT-klasse Va schepen.

©Rijkswaterstaat 2020 Aanbestedingsleidraad

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *