Verhardingsproducten van beton Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Verhardingsproducten van beton Vlaardingen

Foto: © Gemeente Uithoorn

In deze aanbesteding wordt de levering van verhardingsproducten van beton voor de gemeente Vlaardingen gevraagd. De aanbestedende dienst wil een raamovereenkomst afsluiten met één inschrijver. Het huidige contract, verkregen via een Europese aanbesteding loopt eind april 2022 af. De opdrachtnemer zal voor zijn rekening een digitale (custom made) productencatalogus leveren met een nader door de opdrachtgever te bepalen inhoud in de vorm van een online  bestelmogelijkheid, een spreadsheet of XML-format. Deze catalogus dient uiterlijk één maand na opdracht tot vervaardiging en levering operationeel te zijn. Bij overeengekomen prijswijzigingen (indexering) zal de opdrachtnemer per omgaande op dezelfde wijze een aangepaste digitale productencatalogus beschikbaar stellen. Indien de af te nemen producten tijdens de contractduur mochten wijzigen zal de opdrachtnemer de nieuwe catalogus ook invoeren. Kosten voor aanpassingen om het juiste formaat aan te leveren zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

De leveringen moeten binnen vier werkdagen na afroep/ deelopdracht op een nader overeengekomen locatie en tijdstip in de gemeente Vlaardingen plaatsvinden. De bouwstoffen dienen franco geleverd en gelost te worden op een nader aan te geven plaats. Meerdere losplaatsen per vracht kunnen incidenteel worden opgevraagd. Vooraf zal het voorlopige afleveradres per deelopdracht bekend gemaakt worden. De leveringen dienen uitsluitend tussen 07.00 en 14.00 uur plaats te vinden, tenzij er anders is overeengekomen met de desbetreffende aannemer/ medewerker van de gemeente Vlaardingen. De vervoerder dient na aflevering altijd in het bezit te zijn van een voor ontvangst getekende vrachtbrief. In het kader van de beheerstaken van de aanbestedende dienst en overige projecten wordt er jaarlijks ca. 220.000 stuks verhardingsproducten van beton verbruikt. In het prijzenformulier zijn fictieve hoeveelheden opgenomen voor één jaar. Deze zijn gebaseerd op de werkzaamheden die
de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in de gemeente Vlaardingen. Voor projecten houdt de opdrachtgever de mogelijkheid om de levering niet ter beschikking te stellen aan de aannemer, maar dit als een te leveren post door de aannemer aan te merken.
Genoemde hoeveelheden betreffen een richtinggevende indicatie van de omvang van het werk. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De totale geraamde waarde van de opdracht bedraagt ongeveer €200.000,- per jaar.  Doel van de aanbesteding is om voor de levering van verhardingsproducten van beton één partij te contracteren voor de duur van maximaal vier jaar. De raamovereenkomst zal worden afgesloten voor een periode van twee jaar met een optie om tweemaal één jaar te verlengen. De aanbestedende dienst heeft gekozen voor de openbare (Europese) aanbestedingsprocedure. De gunning van de overeenkomst wordt bepaald op basis van het gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving: laagste prijs.

Bron: Tenderned donderdag 21 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259394

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *