Renovatie MFA Weide Wereld Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Renovatie MFA Weide Wereld Utrecht

Foto: Google Streetview

MFA De Weide Wereld is een brede school in de Utrechtse wijk Vleuten, die samenwerking in de wijk faciliteert met als doel kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen. De gebruikers die de komende jaren gebruik gaan maken van het gebouw zijn: RK Basisschool De Twaalfruiter en Kind & Co Ludens, samen te noemen Integraal Kindcentrum (IKC) Weidewereld, Reinaerde, Partou kinderopvang, Gro-up kinderopvang Dock Utrecht en Sport. Naar aanleiding van klachten van de gebruikers en wijzigingen in zowel de wensen en behoeftes van de gebruikers als in gemeentelijk en landelijk beleid, heeft de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar het gebouw. Hierbij is geïnventariseerd wat de mogelijke oplossingen zijn voor de klachten en de gebreken. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de functionele en ruimtelijke behoeften van de gebruikers en de mogelijke oplossingen daarvoor. Dit heeft geleid tot een advies dat is uitgewerkt in een ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen en wensen dat is vertaald in een ontwerp. Het doel van de renovatie is het oplossen van de technische gebreken en het verbeteren van het binnenklimaat met name op het gebied van ventilatie (frisse scholen klasse B) en het toekomstbestendig maken van het gebouw zodat ingespeeld kan worden op gewijzigde visies op het gebied van onderwijs
en kinderdagopvang.

De gemeente Utrecht wil met deze niet-openbare aanbesteding één overeenkomst afsluiten voor de renovatie van de
Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Weide Wereld gelegen aan de Teunisbloemlaan 50  Utrecht. De gemeente kiest ervoor in deze aanbestedingsprocedure de opdracht te gunnen op grond van ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ op basis van ‘de laagste prijs’. De niet-openbare aanbestedingsprocedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. Een schouw is gepland in week 35,2022.

Bron: Tenderned donderdag 21 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259333

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *