Verhardingen ( asfalt) 2023-2026 Weert en Nederweert – Aanbestedingsnieuws

Verhardingen ( asfalt) 2023-2026 Weert en Nederweert

asfalt
Foto: Pixabay.com

Voor deze aanbesteding van de gemeenten Weert en Nederweert is de gemeente Weert de penvoerder. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak standaard werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn dusdanig dat er zeer beperkte ruimte aanwezig is voor invulling van de kwaliteit, waardoor de meerwaarde van gunning op grond van de verhouding prijs-kwaliteit nihil is. De gunning op grond van de laagste prijs beperkt de kosten en complexiteit van inschrijving voor inschrijver en aanbestedende dienst. Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Weert en Nederweert.

De raamovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van twee jaar en lopen van 2 maart 2023 tot en met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging van twee jaar tot 31 december 2026. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de raamovereenkomst vroegtijdig te verbreken bij het niet naar behoren uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden volgens
de UAV 2012. Minimaal een keer per jaar wordt door de opdrachtgever deze overeenkomst in relatie tot het uitgevoerde werk door de opdrachtnemer geëvalueerd.
Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, zal er een startoverleg m.b.t. de afstemming van de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen (gemeente, directie en eventueel de adviseur).

Deze aanbesteding heeft betrekking op 2 percelen:
Perceel 1) 22-008 ‘Raamovereenkomst Onderhoud asfaltverhardingen Weert 2023-2026’
Perceel 2) 22-018B Raamovereenkomst verhardingen Nederweert 2023-2026
De verwachte omvang van het totaal aan te verstrekken deelopdrachten per jaar:
Gemeente Weert jaarlijks ca. € 1.900.000,- exclusief BTW.
Gemeente Nederweert jaarlijks ca. € 500.000,- exclusief BTW.
Aan deze verwachting kunnen geen rechten worden ontleend.
Er kan ingeschreven worden op één of beide percelen. Er wordt gegund op laagste prijs per perceel.

Bron: Tenderned woensdag 21 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283139

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *