Touchscreens – KPO Amersfoort en omstreken – Aanbestedingsnieuws

Touchscreens – KPO Amersfoort en omstreken

foto: pixabay.com

De Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) bestaat uit zeventien basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 basisschool in Nijkerk. Alhoewel de zeventien scholen vanuit hun eigen plek en op hun eigen wijze invulling geven aan katholiek onderwijs in Amersfoort, zijn zij via de stichting sterk met elkaar verbonden.

Meerkring
Kinderen willen leren. Ze willen ontdekken en groeien. Leren wie ze zijn en wat ze kunnen. Zich ontwikkelen, met kleine stappen of grote sprongen. Dat is waar het op Meerkringscholen om gaat. Meerkring, stichting voor primair onderwijs in
Amersfoort, biedt uitstekend onderwijs op de tweeëntwintig aangesloten basisscholen.

SIMON
Stichting voor Islamitisch onderwijs in Midden- en Oost-Nederland, is het overkoepelende bestuur van 10 basisscholen.

De aan te besteden opdracht luidt:  Het voorzien in Touchscreens ten behoeve van KPOA, Meerkring en SIMON. Daarnaast zijn montage, installatie, service en beheer van belang. De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het voorzien in kwalitatief goede en gebruiksvriendelijke Touchscreens die door scholen op een eenvoudige manier te bestellen zijn.

De omvang van de opdracht is, conform begroting, per bestuur ongeveer:

Bestuur Omvang
KPOA Circa 250 stuks over de looptijd
Meerkring Circa 275 stuks over de looptijd
SIMON  Circa 100 stuks over de looptijd

Aan de aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. KPOA fuseert mogelijk met SKOSS. In dat geval wordt de opdracht uitgebreid met 75 Touchscreens.

De aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst per bestuur, met een looptijd van maximaal vier jaar. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen met een tussentijdse opzegtermijn van zes maanden. Op basis van de Aanbestedingswet wordt een openbare procedure gevolgd. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 21 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283207

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *