Schoonmaakonderhoud – Ver. Chr. Basisonderwijs Noardwest Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud – Ver. Chr. Basisonderwijs Noardwest Fryslân

foto: www.pexels.com

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderen van 0 tot 13 jaar basisonderwijs en opvang. Hiervoor hebben ze zeventien vestigingen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Tegenwoordig hebben ze een open toelatingsbeleid, waarbij
respectvol om wordt gegaan met anders- en niet gelovigen. In de huidige situatie heeft CBO Noardwest Fryslân een overeenkomst met Effektief voor het schoonmaakonderhoud. CBO Noardwest Fryslân heeft besloten om het  schoonmaakonderhoud Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 30 mei 2023 ingaan. De opdracht betreft het uitvoeren van regulier schoonmaakonderhoud en de glasbewassing voor CBO Noardwest Fryslân. Het periodieke vloeronderhoud maakt geen onderdeel uit van de scope. Inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen. De locaties zijn:

* Locaties IKC de Fûgelsang en IKC Mooitaki behoren niet tot de scope van deze opdracht. Beide locaties vallen onder een ander schoonmaakcontract.
** Locatie De Lytse Terp behoort ook niet tot de scope van de opdracht. Deze locatie gaat samen met IKC de Twirre, welke wordt verbouwd. Het kan zijn dat de school nog een paar weken na de start van het nieuw contract schoongemaakt moet worden omdat de bouwwerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Indien dit noodzakelijk is, wordt dit na gunning met opdrachtnemer besproken.

Op 10 januari 2023 is er gelegenheid om onderstaande locaties van aanbestedende dienst te bezichtigen. De schouw start om 10.00 uur.
10.00 uur IKC Prins Johan Friso Grettingalaan 43, 8862 ZA Harlingen
11.15 uur IKC It Iepen Finster Dorpsstraat 4b, 8806 KT Achlum
12.00 uur IKC de Korendrager Botniasteeg 16a, 8801 KJ Franeker
12.45 uur IKC It Anker Quaestiusstrjitte 15, 9035 EB Dronryp
U dient zich hiervoor uiterlijk op 9 januari 2023, 12.00 uur via Tenderned aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw krijgt u de gelegenheid om de locatie(s) te bezichtigen. Er zullen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord.

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op achtenveertig  maanden.
Startdatum: 30 mei 2023
Einddatum: 29 mei 2027
Optiejaren: viermaal twaalf  maanden
Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. Opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen. De voertaal tijdens deze aanbestedingsprocedure en tijdens de uitvoering van de (waakvlam)overeenkomst is Nederlands. Alle documenten van inschrijver dienen in het Nederlands te zijn opgesteld. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op
basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned woensdag 21 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283189

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *