Vergunningenapplicatie parkeren en verblijven Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Vergunningenapplicatie parkeren en verblijven Haarlem

De gemeente Haarlem wil burgers, bezoekers en bedrijven in de gelegenheid stellen zoveel mogelijk parkeer- en verblijfsproducten zelf te regelen via internet, (waar mogelijk) zonder tussenkomst van een medewerker. Opdrachtgever wil daarom beschikken over een beproefde, gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige applicatie met als doel het rechtmatig
verstrekken, wijzigen en beëindigen van parkeer- en verblijfproducten en het bijbehorende ‘recht’ in het NPR (Nationaal Parkeer Register). Door middel van deze aanbesteding wil opdrachtgever het huidige systeem vervangen.

De scope van de aanbesteding en de opdracht is: gebruiksrecht van een beproefd, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig systeem, inclusief bijbehorende dienstverlening (waaronder tenminste implementatie en integratie, onderhoud, support, doorontwikkeling, privacy, informatiebeveiliging) voor de gemeente Haarlem.

Het systeem ondersteunt op een gebruiksvriendelijke manier het aanvragen en rechtmatig verstrekken, (tijdelijk) wijzigen of beëindigen van alle huidige en toekomstige typen vergunningen en ontheffingen voor parkeren en verblijf. Het systeem bevat minimaal de volgende onderdelen:
1. Een frontoffice-functionaliteit welke 2 kanalen bedient:

A. Online/Digitaal voor de klant (zowel particulier als zakelijk) voor het gebruiksvriendelijk
kunnen aanvragen en rechtmatig verstrekken, betalen, (tijdelijk) wijzigen of beëindigen van
parkeer- verblijfproducten. Wijzigingen van kentekens gekoppeld aan parkeer- of
verblijfsrechten moeten eenvoudig kunnen worden aangepast via webportaal en/of app.
Voor het afrekenen van een parkeer- of verblijfproduct moeten meerdere digitale
betalingsvormen mogelijk zijn.
B. Fysiek/Balie (Publiekshal Haarlem) waarmee de medewerkers van het Klant Contact
Centrum (KCC) aan de balie bepaalde parkeer- verblijfsproducten kunnen uitgeven en laten
betalen (via pin-transactie of contant
). Dit is met name bedoeld voor personen met enige
afstand tot de digitale wereld.

2. Een integratie met midoffice functionaliteit (van Opdrachtgever) welke de front- en backoffice met elkaar verbindt, voor tenminste de thema’s Zaakgericht werken, Centrale ontsluiting basisgegevens en Centrale ontsluiting digitaal loket (MijnHaarlem).

3. Een backoffice-functionaliteit voor tenminste de volgende functies:

o Verificatie op rechtmatigheid (doorlopend) op verleende vergunningen en ontheffingen
o Vergunningen en ontheffingen rechtmatig verstrekken, wijzigen of beëindigen
o Vergunningen en ontheffingen activeren of deactiveren
o Vergunningen en ontheffingen verlengen (jaarlijkse cyclus)
o Betalingen en terugstortingen (restitutie)
o Gebruikers toevoegen of verwijderen
o Rapportages

In het nieuwe Systeem voor parkeren en verblijf, worden alle huidige parkeerproducten uit het huidige systeem K2P overgenomen. Het gaat om ongeveer 9.000 aanvragen voor een ontheffing en 15.000 aanvragen per jaar voor een parkeervergunning. Ook de toekomstige ontheffingen voor toegang tot de milieuzone van gemeente Haarlem worden in de
nieuwe SaaS-oplossing geregistreerd. De bezoekersparkeervergunningen (ongeveer 7.000 aanvragen per jaar) blijven geregistreerd in de in eigen huis ontwikkelde applicatie.

De gemeente Haarlem heeft het voornemen met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het
gebruiksrecht, implementeren, onderhouden en doorontwikkelen van een “vergunningenapplicatie Parkeren en Verblijf” Het nieuwe Systeem moet als Software as a Service (SaaS) geleverd worden. De financiële waarde en omvang van de opdracht (exclusief optionele onderdelen c.q. wensen) wordt geschat op €500.000,- excl. btw voor de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief optionele verlengingen. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaar, met een optionele verlenging van
drie maal twaalf maanden tegen tenminste dezelfde voorwaarden. De ingangsdatum van de overeenkomst is vermoedelijk 15 november 2021.  
De opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. 

Bron: Tenderned maandag 26 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234148

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *