Dakwerken gemeente Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Dakwerken gemeente Eindhoven

Foto: Pexels.com/Nikita Belokhonov

De gemeente Eindhoven wil de aan haar gebouwen voorkomende dakwerkzaamheden in een tweetal raamovereenkomsten
vervatten. Voorgenoemde dakwerkzaamheden worden in eerste instantie uitgezet door de afdeling Vastgoed van de gemeente Eindhoven. Het kan voorkomen dat gedurende de looptijd van de overeenkomsten aan de opdrachtgever gelieerde afnemers,
bijvoorbeeld de huurders van de gebouwen, onder gelijke dezelfde contractuele voorwaarden gebruik maken van de diensten. Deze aanvullende opdrachten komen voor eigen rekening en risico van deze gelieerde afnemers. 
De afdeling Vastgoed binnen het ruimtelijke domein is verantwoordelijk voor het eigenaarsbeheer en onderhoud van zo’n 470 gemeentelijke gebouwen. De
Vastgoedportefeuille is opgedeeld in een 5-tal deelportefeuilles te weten:
– Onderwijs
– Sport
– Welzijn
– Cultuur
– RO en overig

De Aanbestedende Dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht te verdelen in drie percelen. Door de opdracht te verdelen
in percelen wordt bijgedragen aan een betere toegankelijkheid van het MKB. Daarnaast worden hiermee de risico’s verspreid
alsook de continuïteit in de uitvoering. Gegadigden kunnen een inschrijving doen voor één, twee of drie percelen (NDR er zijn toch maar twee percelen, hoe kun je dan een inschrijving doen voor drie percelen?).   Inschrijvers kunnen niet meer dan één perceel gegund krijgen. De perceelverdeling is als volgt vorm gegeven:
Perceel 1:
Onderwijsgebouwen
Sportgebouwen

Perceel 2
Cultuurgebouwen
Welzijnsgebouwen
RO en overige gebouwen

De opdracht betreft op hoofdlijnen het volgende: Onderhoud en vervanging van:
Dakafwerking steen, kunststof bitumen, riet, natuurleien etc.;
Isolatie;
Groendaken;
Dakramen, lichtstraten, lichtkoepels c.a.;
Dakgoten, hemelwaterafvoeren en toebehoren;
Schoonmaken daken en goten (blad verwijderen etc.);
Dakveiligheid onderhouden/aanbrengen, inclusief periodieke inspectie ;
Opzetten en actualiseren dak RI&E;
Lekkages verhelpen.

Het betreft voor alle percelen werkzaamheden ten behoeve van instandhouding en (kleinschalige) mutatiewerkzaamheden. De geraamde waarde (excl. btw) van de opdracht bedraagt naar verwachting per perceel over de maximale looptijd van de
Raamovereenkomst (zes jaar):
Perceel 1: €1.600.000,-
Perceel 2: €3.800.000,-

De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 januari 2022. De initiële contracttermijn eindigt op 31 december 2023. Opdrachtgever heeft twee maal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens twee jaar. Gezien de onderhoudscyclus in de MJOP is gekozen voor overeenkomst met een maximale duur zes jaar. Gegund wordt aan de inschrijvers met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 24 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234015

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *