Corporate website Rijn IJssel – Aanbestedingsnieuws

Corporate website Rijn IJssel

De aanbestedende dienst is Rijn IJssel, een ondernemende onderwijsinstelling in de regio Arnhem. Op 24 locaties wordt voor ruim 12.500 deelnemers regulier middelbaar beroepsonderwijs verzorgd. Rijn IJssel biedt een breed scala aan (beroeps)opleidingen. Van automonteur tot ziekenverzorgende. Van artiest tot zelfstandig horecaondernemer. De opleidingen worden nu verzorgd op locaties in Arnhem, Bemmel, Dieren, Elst (Gld.), Renkum, Nijmegen, Ulft, Wageningen en Zevenaar. Er zijn 1.250 medewerkers in dienst bij Rijn IJssel.

De opdracht betreft het contracteren van één partij voor het realiseren van een opvallende, aansprekende state-of-the-art website die weer aansluit op de actuele behoeften van de doelgroepen van Rijn IJssel. Rijn IJssel wil ten opzichte van de huidige website een overall verbetering van de presentatie van informatie. De nieuwe website moet niet alleen de aandacht van haar doelgroepen vasthouden en hen blijven boeien en binden, maar wil met het medium eveneens voorzien in de bewuste én onbewuste behoeften van de bezoeker. De nieuwe website moet online gaan op 1 mei 2022. Voor deze opdracht heeft Rijn IJssel voor de gehele looptijd van het contract een totaal te besteden budget van €420.000,-  inclusief BTW en inclusief indexeringen beschikbaar. Het totaal te besteden budget omvat alle diensten en leveringen die gemoeid zijn met deze opdracht, waaronder
maar niet limitatief ontwerp en bouw, hosting en onderhoud, trainingen en toetsingen en licentiekosten. Rijn IJssel accepteert geen meerwerk en verwacht geen extra kosten Het genoemde budget is een plafondbedrag. Dat betekent dat dit een maximaal bedrag is waarvoor inschrijver kan offreren. Inschrijven met een bedrag dat hoger is dan het plafondbedrag betekent
uitsluiting van de aanbesteding,

De overeenkomst beslaat een termijn van vier jaar, met een uiterste ingangsdatum van 1 februari 2022 tot en met 31 januari 2026. Hierna heeft Rijn IJssel de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden één maal te verlengen met een periode van één jaar. Dit betekent dat de maximale looptijd van de overeenkomst vijf jaar is, tot uiterlijk 1 februari 2027.
Deze overeenkomst kan door iedere partij, dus zowel Rijn IJssel als opdrachtnemer, onvoorwaardelijk tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Rijn IJssel hanteert de aanbestedingsprocedure prijsvraag. Deze Europese aanbesteding wordt via de openbare procedure uitgevoerd en verloopt in twee fasen:
Fase 1: Prijsvraag (Selectiefase)
In deze fase verwacht Rijn IJssel van inschrijvers dat zij aan de hand van open vragen hun SMART omschreven ideeën, plannen en visie indienen, en géén volledig uitgewerkte oplossingen en/of (product)voorstellen. 

Fase 2: Gunningsfase (onderhandelingsprocedure zonder aankondiging)
Alleen de uitgenodigde inschrijvers ontvangen een gunningsleidraad met een programma van eisen en wensen. Deze aanbestedingsprocedure zal leiden tot gunning aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned zondag 25 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234068

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *