Verdubbeling Bovenkerkerweg te Amstelveen – Aanbestedingsnieuws

Verdubbeling Bovenkerkerweg te Amstelveen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

De aanbestedende dienst is op zoek naar een opdrachtnemer die de ‘Verdubbeling Bovenkerkerweg’ te Amstelveen realiseert overeenkomstig de offerteaanvraag inclusief alle bijlagen en eventuele Nota’s van Inlichtingen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
▪ Opbreken en aanbrengen van de asfalt- en elementenverharding
▪ Opbreken en aanbrengen van wegfundering
▪ Opbreken en aanbrengen van kolken en kolkleidingen
▪ Opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen
▪ Opbreken en aanbrengen van straatmeubilair
▪ Opbreken en aanbrengen van verkeersregelinstallaties
▪ Uitvoeren van grondwerken
▪ Aanbrengen faunapassage
▪ Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Het werk zal starten op 26 juni 2023. Het werk opleveren op 22 december 2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald.

Indien de Opdrachtgever gedurende de duur van overeenkomst besluit om aanvullende werkzaamheden af te nemen dan kunnen deze uitbreidingen onderdeel gaan uitmaken van een of meerdere van de naar aanleiding van deze aanbesteding te sluiten overeenkomst. De aanbestedende dienst behoudt zich echter het recht voor om deze eventuele aanvullende
werkzaamheden buiten deze overeenkomst te laten en door derde(n) te laten uitvoeren. De aanbestedingsprocedure is de openbare nationale aanbestedingsprocedure. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, bestaande uit de volgende sub-gunningscriteria:
1. Plan van Aanpak;
2. Inschrijvingssom (op basis van het inschrijvingsbiljet).

Bron: Tenderned dinsdag 14 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288716

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *