Marktconsultatie ontwikkelpartner mobiele app KNMI – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ontwikkelpartner mobiele app KNMI

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com

Vanuit het EWC programma is opdracht gegeven tot een nieuw te ontwikkelen KNMI App voor zowel het iOS als Android platform. Het KNMI is het Nederlands instituut op het gebied van meteorologie, klimatologie, seismologie en aardobservatie. Het KNMI is een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2025 functioneert vanuit het KNMI een multi-hazard Early Warning Centre (EWC) c.q. een nationaal waarschuwingsadviescentrum, waarmee adviezen, waarschuwingen en scenario’s van hoge kwaliteit worden geproduceerd.

Het KNMI wil het algemene publiek vroegtijdig en ruimtelijk gedetailleerd wil informeren en waarschuwen. Dit houdt in dat, daar waar iemand zich bevindt, hij/zij geïnformeerd of gewaarschuwd kan worden voor die locatie. De combinatie, locatie en gedetailleerd, vraagt om een app. Het KNMI moet aansluiten bij de wijze waarop het algemeen publiek geïnformeerd kan en wil worden. Bijna 90% van de Nederlandse bevolking heeft internettoegang via een mobiel apparaat. Kenmerkend voor mobiele apparaten is dat ze meebewegen met de gebruiker. Dit betekent dat informatievoorziening via mobiele apparaten in hoge mate onafhankelijk van tijd, plaats en locatie mogelijk is. Met andere woorden, waar men ook is, gericht informeren is mogelijk.
De Nederlandse staat heeft een plicht zorg te dragen voor een veilige samenleving. Continuïteit en kwaliteit van de meteodienstverlening uit het oogpunt van veiligheid is van uitzonderlijk groot belang. Er zijn diverse weerapps van marktpartijen die o.a. (KNMI) weerwaarschuwingen presenteren, maar het overlaten van deze dienstverlening aan alleen marktpartijen levert onwenselijke risico’s op, met name op het gebied van leveringszekerheid. Om deze redenen is het van belang dat het KNMI in eigen beheer de samenleving kan informeren en waarschuwen, gebruikmakend van moderne communicatiemiddelen. Randvoorwaarde hiervoor is een voldoende mate van adoptie door gebruikers (het algemene publiek), waardoor het KNMI zich, als onderdeel van de nieuwbouw, ook focust op het aanbieden van producten via de app die voor het algemene publiek een duidelijke toegevoegde waarde genereren.

Gezien de verwachting dat de frequentie en zwaarte van extreem weer in de toekomst verder zal toenemen, zet het KNMI in op het verfijnen en ontwikkelen van de waarschuwingssystematiek en deze beschikbaar te maken via moderne communicatiemiddelen die aansluiten bij de behoefte van het algemene publiek. Ondanks dat de huidige app weerwaarschuwingen weergeeft, is het ontwerpuitgangspunt van deze app niet de gewenste (verfijnde)  waarschuwingssystematiek. Het gevolg is suboptimale informatievoorziening en suboptimale gebruikerservaring. De huidige app kan niet geoptimaliseerd worden, omdat de huidige app voortkomt uit een samenwerking met het KMI, waarbij het KNMI in feite de app van het KMI gebruikt. Het KNMI heeft niet de regie om grote wijzigingen door te voeren die nodig zijn voor een efficiënte, intuïtieve en optimale gebruikerservaring. Om deze redenen is het noodzakelijk om een volledig nieuwe app te ontwikkelen, waarbij het KNMI volledige regie heeft over het realiseren van functionele en non-functionele eisen en wensen met betrekking tot de app.

Het doel van deze marktconsultatie is om marktpartijen te betrekken om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen voor een eventueel aan te besteden opdracht, op het gebied van inhoud, proces en markt. Hierbij wil het KNMI informatie inwinnen ten einde de meest ideale oplossing aan te besteden en te komen tot:
• Een doelmatige aanbestedingsstrategie en –procedure;
• Een adequate opdrachtomschrijving;
• De innovatieve ideeën/zienswijzen van de markt gegeven een vaststaand budget;
• De te hanteren gunningscriteria;
• De te stellen randvoorwaarden.
De marktconsultatie dient het KNMI vertrouwen te bieden in de haalbaarheid van de eventueel aan te besteden oplossing en in het vermogen van de (deelnemende) marktpartijen om deze oplossing te kunnen realiseren.\

De marktconsultatie wordt door middel van een schriftelijke inventarisatie uitgevoerd. Indien het KNMI naar aanleiding van uw antwoorden op de gestelde vragen prijs stelt op een toelichtingsgesprek, dan ontvang u hiervoor een separate uitnodiging via Tenderned.

Het KNMI verzoekt u het antwoordformulier marktconsultatie nieuwbouw KNMI App aan te vullen met uw antwoorden en het ingevulde document te uploaden in Tenderned. Hierbij verzoekt het KNMI u om, eventueel naast een andere bestandsopmaak, een versie in *.doc of *.docx formaat te uploaden. Het KNMI vraagt u om, als u op een bepaalde vraag geen antwoord wenst te geven, aan te geven waarom u hier geen antwoord op geeft. U heeft bij elke vraag de mogelijkheid in uw beantwoording alternatieven aan te dragen.

Bron: Tenderned dinsdag 14 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288734

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *