Verdrogingsaanpak Lampenbroek Waterschap Vallei en Veluwe – Aanbestedingsnieuws

Verdrogingsaanpak Lampenbroek Waterschap Vallei en Veluwe

Foto: © Waterschap Vallei en Veluwe

Het natuurgebied Lampenbroek ligt in de zuidelijke IJsselvallei op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal zuidelijk van het dorp Klarenbeek binnen de gemeente Apeldoorn. Lampenbroek is een natuurgebied met natte bloemrijke hooilanden,
houtwallen en vochtige bossen. Het is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Het gebied wordt gevoed door grondwater vanuit het Veluwemassief. In opdracht van de provincie Gelderland herstelt Waterschap Vallei en Veluwe (WVV) de
verdroogde natuur, wordt nieuwe natuur aangelegd en zorgt dat er meer kwelwater naar de oppervlakte komt. Ook wordt met de inrichting ingespeeld op klimaatverandering door de drie beken binnen het natuurgebied meer ruimte te geven. Zie ook: https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/bij-mij-in-de-buurt/in-voorbereiding/lampenbroek-herstel-verdroogde-natuur/

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:
▪ Het plaggen van voormalige landbouwgrond
▪ Het dempen van watergangen en het graven van meanderende beeklopen
▪ Het vervangen van duikers
▪ Het bouwen van een automatische klepstuw met vistrap
Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te worden op 30 november 2025.

WVV wenst vooruitlopend op deze opdracht alvast een aantal maatregelen binnen Lampenbroek uit te voeren. Dat houdt in dat de vooruitlopende werkzaamheden buiten de aanbestede opdracht worden gelaten en door aanbesteder afzonderlijk
(onderhands) aan een aannemer in de nabije omgeving gegund zal worden. De omvang van de vooruitlopende werkzaamheden bedraagt maximaal €100.000,- excl. btw.

Op vrijdag 26 januari 2024 tussen 09.00-11.00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld om het werkgebied onder begeleiding van het waterschap te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst wordt een mondelinge toelichting gegeven en vindt aanwijs van de werkzaamheden plaats. Van deze bijeenkomst wordt geen verslag gemaakt. Formele vragen dienen na het bezoek op Tenderned te worden ingediend in het kader van de inlichtingenprocedure. Een verzoek om deelname kan, tot en met dinsdag 23 januari 2024 uitsluitend door het sturen van een bericht via Tenderned worden ingediend. Het sturen van
berichten is mogelijk via het dashboard, onder de kop ‘Communicatie’. De schouw mag maximaal door twee personen per belangstellende ondernemer bijgewoond worden. Buiten het moment van aanwijs is het werkterrein alleen toegankelijk vanaf de publiek toegankelijke wandelpaden door het gebied. Het is belangstellende ondernemer niet toegestaan om zich buiten de paden te begeven.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft aangeboden, op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding
(BPKV). Welke inschrijver de ‘BPKV’ heeft aangeboden, is afhankelijk van een combinatie tussen de aanbiedingsprijs en de kwalitatieve subgunningscriteria. In dit project gelden de volgende criteria:
1. Financieel subgunningscriterium:
a. Aanbiedingsprijs bestaande uit:
i. RAW-inschrijfbiljet
ii. RAW-inschrijfstaat
2. Kwalitatieve subgunningscriteria:
a. Logistiek Plan (LP)
b. Ecologisch Plan (EP)
c. Social Return on Investment (SROI)

Bron: Tenderned vrijdag 12 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322637

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 15 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *