Gemeentelijke uitvaarten Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Gemeentelijke uitvaarten Tilburg

Foto: Pexels.com

De opdracht die de gemeente Tilburg heeft in te vullen en waarvoor zij op zoek is naar een opdrachtnemer om een 0vereenkomst mee te sluiten ziet toe op: Het verzorgen van uitvaarten voor overleden personen in de gemeente Tilburg, die vallen onder de verplichtingen van de Wet op lijkbezorging.  De gemeente Tilburg wenst de overeenkomst te sluiten met één vaste uitvaartondernemer. De raamovereenkomst die de gemeente Tilburg  wenst te sluiten is voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot tweemaal één jaar optionele verlenging.

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) stelt regels voor wat er wanneer moet en mag gebeuren met het lichaam van een overleden persoon en over de wijze waarop lijkbezorging plaatsvindt. Uitgangspunt van de Wlb is dat de burgemeester van de gemeente waar de overledene zich bevindt, op het moment dat niemand opdracht geeft tot het verzorgen van de uitvaart, de verantwoordelijkheid heeft voor de lijkbezorging (art 17 lid 1 Wlb). Ook de daaraan verbonden kosten komen dan voor rekening van die gemeente. Die verplichting is wettelijk verankerd in de artikelen 20 t/m 22a Wlb.

De opdracht heeft betrekking op overleden personen in Tilburg, Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout. Voor het bepalen van de scope van de opdracht is geïnventariseerd hoeveel eenzame uitvaarten er de afgelopen vijf jaar zijn geweest. De inventarisatie wijst uit dat er jaarlijks gemiddeld dertig eenzame uitvaarten (tweeëntwintig crematies en acht begrafenissen) zijn. De aanbestedende dienst raamt de opdracht op €240.000,- gerekend over vier jaar. Het genoemde aantal eenzame uitvaarten en de geschatte opdrachtwaarde zijn beide indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Tilburg kent onder de raamovereenkomst geen afnameverplichting. Van de opdrachtnemer wordt een flexibele opstelling verwacht met betrekking tot het aantal eenzame crematies en begrafenissen. Het aantal overledenen kan sterk fluctueren, de gemeente Tilburg heeft hier geen invloed op. Inschrijvers dienen hiermee rekening te houden. In geval van drastische afname die op het moment van de aanbesteding nog niet voorzien was, rust er geen schadeplicht op de gemeente. In geval van drastische toename die op het moment van de aanbesteding nog niet voorzien was, geldt dat er beroep gedaan kan worden op de herzieningsclausule. Expliciet buiten scope valt: uitvaarten van overledenen die aangetroffen worden buiten de gemeentegrenzen van gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg treedt op als opdrachtgever naar de uitvaartondernemer. Gemeente Tilburg wordt daarom in de aanbestedingsdocumentatie ook wel aangeduid als opdrachtgever. Binnen de gemeente Tilburg werken bij de afdeling Dienstverlening (uitvoerende medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, een procesmanager en een beleidsmedewerker) aan de uitvoering van de Wlb. Daarnaast werkt de gemeente Tilburg samen met de Gildes Tilburg. De Gildes leveren een vrijwillige bijdrage aan de uitvaartdiensten door het voorlezen van een gedicht of een verhaal bij de uitvaart.

Bron: Tenderned zaterdag 13 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322535

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 15 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *