Onderhoud Noorderstrand & Zuiderstrand Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud Noorderstrand & Zuiderstrand Den Haag

Strand bij Kijkduin (perceel 2)
Foto: E.Ploeg

Den Haag heeft met Scheveningen en Kijkduin twee badplaatsen. Om de stranden (ruim 11 km lengte) een mooie, schone en veilige eenduidige uitstraling te geven en te behouden voor de bewoners van Den Haag, de gebruikers van het strand en de toestromende toeristen is het noodzaak om een partij te contracteren die samen met en in opdracht van de gemeente kan acteren op diverse en verschillende facetten van duidelijk omschreven werkzaamheden betreffende het onderhoud van het Noorder- en Zuiderstrand. Het Zuiderstrand, met een lengte van circa zeven km, bevindt zich tussen het Zuiderhavenhoofd en de gemeente Westland. Het grenst aan het natuurlijk duingebied Westduinpark en Solleveld, waarvan een gedeelte de status ‘natura 2000’ heeft. Het Noorderstrand heeft een lengte van vier en een half kilometer, gelegen tussen de gemeente Wassenaar en het noordelijk havenhoofd. Het Scheveningse strand is bekend om haar dynamiek en aantrekkingskracht voor veel toeristen.
Vooral het strand ter hoogte van het Kurhaus en de Pier is een intensief gebruikt strand waar gedurende het hele jaar evenementen worden gehouden.

Werkzaamheden vinden gedurende het gehele jaar plaats. Het aanleggen van de ‘zomerboulevard’ welke bestaat uit diverse objecten zoals betonplaten, bebording, het op hoogte brengen (en houden!) van het strand ter plaatse van de strandpaviljoens en het egaliseren van het strand ter plaatse van de tijdelijke verharding. De aanleg en het onderhoud van de tijdelijke verharding is met name noodzakelijk voor de toegankelijkheid van de minder validen. Het toegankelijk houden van de strandslagen voor zowel de gebruiker als hulpdiensten is een onderdeel van deze raamovereenkomst. Om de bezoeker goed te
informeren wordt er diverse bebording jaarlijks geplaatst en onderhouden. Ook ieder jaar wordt Nederland geconfronteerd met de nodige stormen, om de stranden goed bereikbaar en toegankelijk te houden is dit een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij op technisch gebied multidisciplinair zijn, van grootschalig
civieltechnisch tot klein bouwkundig onderhoud zoals schilderwerk, hout- en metaalbewerking.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Uitzetwerkzaamheden;.
b. Het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van betonplaten, bestrating en dragline;
c. Het aanbrengen, onderhouden, verwijderen en in opslag nemen van strandmeubilair;
d. Het zandvrij maken van strandslagen en zomerboulevard.
e. Voorbereidende grondwerkzaamheden voor het plaatsen van strandtenten.
Opdrachtgever wenst een overeenkomst aan te gaan met Opdrachtnemer voor een initiële termijn van twee  jaar, met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van tweemaal één jaar.

De opdracht is onderverdeeld in twee percelen.
• Perceel 1: Noorderstrand
• Perceel 2: Zuiderstrand
Per perceel wordt, in voorkomend geval van gunning, een (raam)overeenkomst afgesloten met één opdrachtnemer. Ondernemer(s) kunnen inschrijven op één of meerdere percelen.

Bron: Tenderned donderdag 11 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322468

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 12 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *