Verbouwing The Core Eindhoven ProRail B.V. – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing The Core Eindhoven ProRail B.V.

Foto: Prorail

ProRail huurt sinds kort een locatie aan de Professor Dr. Dorgelolaan 14 te Eindhoven. De locatie bevindt zich in het bedrijfspand The Core. De locatie is casco aan ProRail overhandigd. Op deze locatie wordt, verdeeld over vier verdiepingen, ca. 2.930m2 VVO (3000 BVO) werkomgeving gerealiseerd. De aanbesteding ‘Eindhoven – Werkomgeving The Core’ draag bij aan de realisatie hiervan. ProRail verwacht het gebouw in gebruik te nemen in de zomer van 2021. Doel van deze aanbesteding is het selecteren van een opdrachtnemer voor de realisatie voor de kantoorinrichting in het ProRail bedrijfsgebouw The Core in Eindhoven.
Tot de scope van het project behoren de:

  • Bouwkundige realisatie van de kantoorvloeren (vloer-, wand- en plafondafwerking) op vier verdiepingen;
  • Realisatie van de elektra-en werkbouwkundige installaties m.b.v. een door de verhuurder voorgeschreven partij;
  • Realisatie van bedrijfsspecifieke bekabeling t.b.v. ICT/beveiliging;
  • Coördinatie van het gehele project The Core Eindhoven, waaronder de inrichting.

Niet in scope van dit project behoort de inrichting welke bestaat uit:
Lockers
Beveiliging (m.u.v bekabeling)
ICT (m.u.v bekabeling)
Vast en los meubilair
Overige inventaris zoals bewegwijzering, bestickering, beplanting

Het project is niet opgedeeld in werkpakketten, maar wordt volledig op basis van vraagspecificatie en -tekeningen opgedragen. Een deel van de realisatie van de inrichting op de vierde verdieping wordt in dit plan meegenomen als optie. ProRail heeft nog niet besloten of ze gebruik wil maken van de vierde etage i.v.m. toekomstige wijziging in de bezetting als gevolg van COVID. Aan de markt wordt daarom een prijs uitgevraagd voor realisatie van een werkomgeving op alle vier de etages en een prijs voor inrichting op drie van de vier etages waarbij ook enkele werkzaamheden dienen te worden gedaan op een vierde etage als gevolg van afspraken tussen ProRail en de verhuurder van het pand.

De werkzaamheden in het project (The Core – Eindhoven) zijn verdeeld in meerdere logische categorieën. De scope van deze opdracht/aanbesteding betreft een zelfstandige opdracht met een eigen markt ten opzichte van de markt van de overige werkzaamheden zoals Lockers, Beveiliging, Kantoorinrichting en ICT.
Het is niet wenselijk de werkzaamheden binnen deze opdracht/aanbesteding nog verder op te delen aangezien de aard van de werkzaamheden eenzelfde karakter hebben en verdere onderverdeling nadelige financiële gevolgen zal hebben als gevolg van een noodzakelijke intensievere samenwerking tussen partijen.

Dit contract wordt uitgevoerd in een UAV-GC contract. Er wordt voor UAV-GC gekozen om twee redenen.
a. Dit werk, de transitie van DO naar UO en realisatie dient gerealiseerd te worden binnen een kort tijdsbestek. Concreet acht ProRail van belang het toetsen en accepteren van het UO / werktekeningen vooruitlopend op de realisatie.
b. Ook is het wenselijk dat één partij integraal verantwoordelijk is voor het UO en de Realisatie.

Deze aanbesteding betreft een Nationale Aanbesteding volgens de ‘’niet-openbare procedure’. ProRail heeft hiervoor gekozen gezien de potentiele grote van de markt en omdat ProRail het niet wenselijk acht de vraagspecificatie volledig in de markt te publiceren.
Deze procedure onderscheidt de volgende fasen;
1. Selectiefase:
2. Aanbestedingsfase:

Op de aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN2016) van toepassing. Een gegadigde geeft door aanmelding aan te hebben ingestemd met de toepassing van het ARN2016. Het ARN2016 is te vinden op http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-eninkoop/documenten-en-juridische-voorwaarden . Op de aanbestedingsprocedure is het document aanbesteden in vakantieperioden van toepassing, zoals te vinden op http://www.prorail.nl..

Bron: Tenderned 11 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214179

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *