Klimaatinstallatie Verkeerscentrale Papendorp RWS – Aanbestedingsnieuws

Klimaatinstallatie Verkeerscentrale Papendorp RWS

Foto: Rijkswaterstaat

De aanbesteding is die door RWS is uitgeschreven is een vervolg op de vraag die is ontstaan door 1) het BBA-onderzoek in 2015 en 2) de huidige ambitie van RWS op het gebied van duurzaamheid. Het doel van het BBA-onderzoek was het objectiveren van binnenmilieu- en gezondheidsklachten, het vaststellen van mogelijke oorzaken van de klachten en het geven van maatregelen om de klachten te
verminderen. Het BBA-onderzoek gaf inzicht in de belangrijkste klachten. Voor wat betreft de bedienruimte is dat het tijdens alle seizoenen vaak te koud is en er sprake is van tocht. In de kantoren is het in de zomer vaak te warm en in de winter/ herfst/ lente vaak te koud. Daarnaast worden klachten gemeld zoals droge en onfrisse lucht en hebben de bewoners last van een droge keel, geïrriteerde ogen en hoofdpijn. Voor de Verkeerscentrale Papendorp is er medio februari 2018 een project opgestart voor de renovatie van de klimaatinstallaties. Naast de renovatie worden er diverse duurzaamheidsmaatregelen meegenomen om de ambitie meer energiezuinig met toekomstbestendige oplossingen te realiseren.

De locatie Papendorp bestaat uit drie gebouwen: A, B en C. Van gebouw A dienen de klimaatinstallaties vervangen/ gerenoveerd te worden en is een hoger comfortniveau gewenst voor de medewerkers die werken in de verkeerscentrale. Naar aanleiding hiervan, de duurzaamheidsambitie om zonder gasaansluiting gebouwen te verwarmen en in combinatie met een toekomstig wettelijk hoger energielabel, dienen duurzaamheidsmaatregelen toegepast te worden. Deze maatregelen bestaan uit het toepassen van een WKO (warmte- en koudeopslag) en een oppervlaktewatersysteem c.q. ‘Thermisch Energie uit Oppervlaktewater’ systeem op het Amsterdam-Rijnkanaal (TEO). Deze WKO i.c.m. een TEO-installatie dient op de te renoveren/ vervangen klimaatinstallaties van gebouw A aangesloten te worden, de verwarming installaties
van gebouwen B&C en de drie koelcircuits van de computerruimten in gebouw A. De warmte uit de computerruimten van gebouw A wordt gebruikt om de gebouwen mee te verwarmen middels warmtepompen en het WKO-systeem. Het TEO-systeem wordt gebruikt om het WKO-systeem te balanceren en om de koelcircuits van de computerruimten duurzaam en efficiënt te koelen. Het doel is zodoende om een compleet, duurzaam en werkend klimaatsysteem te realiseren dat de huidige klachten van de medewerkers mitigeert en voldoet aan de gestelde duurzaamheidseisen. Hier vragen we het volgende voor uit:

 • Het realiseren van technisch ontwerp inclusief onderlegger (bestek, bestektekeningen en principeschema’s etc.) met als uitgangspunt het
  definitief ontwerp (DO).
 • Uitvoeringsgereed maken Technisch ontwerp (werktekeningen en –plannen) en realisatie Technisch Ontwerp. (revisietekeningen,
  opleverdossier, etc.)
 • Aanpassen en optimaliseren van de bestaande ventilatie, verwarming- en koelsystemen in bestaande gebouwen op basis van technisch ontwerp.
 • Het realiseren van een nieuw duurzaam warmte- en koudeopslag (WKO) systeem en oppervlaktewatersysteem (TEO). Grotendeels buiten de gebouwen.
 • Realiseren van een energiegebouw van 12x12x4m (LxBxH) (inclusief elektrotechnische voorzieningen).
 • Het aanpassen en realiseren van een gebouwbeheersysteem. Deze ondersteunt de systemen van WKO en TEO in de beheerfase.
 • Inregelen van de installaties/ energiesysteem in het eerste jaar.
 • Doorlopen van vier seizoenen voor optimalisatie energiesysteem na het eerste jaar.
 • Overdragen van de installatie naar de Beheer & Onderhoud partij van RWS.
 • Opleveren revisietekenwerk van gebouwen A, B, C en terrein.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificaties proces en eisen, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer gedurende de looptijd van de uitvoering. Voor het financiële gunningscriterium (prijs) geldt de geoffreerde totaalprijs van het inschrijvingsbiljet. Na definitieve gunning vraagt opdrachtgever per fase,
Technisch Ontwerpfase, Uitvoeringsfase en Nazorgfase een open begroting op. Deze dient binnen vier weken in het bezit van RWS te zijn. 

Bron: Tenderned 11 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214145

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *