Lease van een wagenpark Stichting WerkvoorHeerlen – Aanbestedingsnieuws

Lease van een wagenpark Stichting WerkvoorHeerlen

Stichting WerkvoorHeerlen is in 2014 opgericht en gevestigd in Heerlen. Stichting WerkvoorHeerlen is een Participatiebedrijf dat leerwerkplekken biedt aan zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep van de Participatiewet, om zo hun werknemersvaardigheden te
versterken en perspectief te bieden op een arbeidsplek bij een reguliere werkgever. Daarnaast werkt er een vaste kern van circa 145 medewerkers vanuit de SW, waarmee de kwaliteit van dienstverlening ten aanzien van gemeentelijke opdrachten gewaarborgd is.
De kernactiviteiten zijn:

  • Ontwikkeltrajecten voor mensen uit de Participatiewet;
  • Groenonderhoud;
  • Wijkonderhoud

Stichting WerkvoorHeerlen heeft als doel met deze aanbesteding het afsluiten van een raamovereenkomst met één leverancier, die kan voorzien in het leasen van het wagenpark.Stichting WerkvoorHeerlen wenst met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij te contracteren, tegen de best mogelijke voorwaarden en zo laag mogelijke kosten.

dE Aanbestedende dienst heeft in de huidige situatie met vijf leveranciers lopende contracten voor het leasen van het wagenpark. Jaarlijks rijdt aanbestedende dienst gemiddeld 7.500 tot 20.000 kilometer per wagen. Momenteel worden voertuigen geleased welke kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:
A.Grote (pick-up) bestelwagens
B. Middelgrote (pick-up) bestelwagens
C. Kleine (pick-up) bestelwagens
D.Restcategorie
Het huidige wagenpark bestaat uit 37 wagens. Deze leaseovereenkomsten lopen af in de periode 2020-2024.

Het is voor aanbestedende dienst van belang dat de shortlease en aflopende leasecontracten zo snel mogelijk worden vervangen. Dit betreffen bij ingangsdatum van de overeenkomst direct de lopende leasecontracten die aflopen gedurende de periode 27 augustus 2020 tot en met 22
maart 2021 inclusief shortleasecontracten. 

In de huidige situatie loopt de aanbestedende dienst tegen het probleem aan dat de huidige wagens te breed zijn. Zo zijn de wagens van categorie A: Grote pick-up bestelwagens te breed voor de werkzaamheden. De wagens van categorie C: Kleine pick-up bestelwagens worden o.a.
gebruikt voor het leegmaken van afvalbakken, deze werkzaamheden vinden door de gehele stad plaats (grote straten, parken, parkeerplekken etc.). Het is daarom belangrijk dat de wagens alle plekken kunnen bereiken. Stichting WerkvoorHeerlen wenst het wagenpark te leasen op basis van full operational lease inclusief tankpas. Stichting WerkvoorHeerlen wenst met één leverancier een raamovereenkomst te sluiten met een initiële looptijd van vijf jaar, inclusief een optionele verlenging van maximaal drie keer één jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst vindt plaats bij verstrekking van de definitieve gunning. In vergelijking met het huidige wagenpark wordt geen wagen uitgevraagd uit de categorie grote (pick-up) bestelwagens.

Aanbestedende dienst heeft het gewenste wagenpark NU verdeeld in vijf categorieën te weten:
A. Middelgrote pick-up bestelwagens;
B. Middelgrote gesloten bestelwagens;
C. Kleine pick-up bestelwagens;
D. Kleine gesloten bestelwagens;
E. Restcategorie.

De kilometrage verschilt per categorie. Voor categorie A en B geldt 12.000 km per jaar, voor categorie C, D en E geldt 25.000 km per jaar. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. De wagens worden gebruikt voor onder andere: het vervoeren van personeel,
materiaal en groenafval, onderhouden van groen, verplaatsen van schaftketen, trekken van aanhangers, leegmaken van afvalbakken en het wijkonderhoud in de omgeving Heerlen. De te leasen wagens worden uitsluitend zakelijk gebruikt en zijn niet gekoppeld aan een vaste berijder. De wagens worden voornamelijk gebruikt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 17.00 uur. De wagens van categorie C worden tevens in de weekenden gebruikt. In DE Lijst van Eisen zijn verdere eisen opgenomen.

Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een openbare procedure:
Op basis van marktonderzoek en huidige kennis, wordt verwacht dat een beperkt aantal inschrijvers een inschrijving zullen doen. De inschrijvers hoeven in verhouding tot een nietopenbare procedure minder omvangrijke/tijdsintensieve inspanningen te doen om hun inschrijving op te stellen. Het volgen van de openbare procedure leidt daardoor voor zowel de inschrijvers als Stichting WerkvoorHeerlen tot lagere administratieve lasten, dan wanneer de niet-openbare procedure wordt gevolgd. Op deze manier wordt een optimale mededinging gecreëerd.

Bron: Tenderned 11 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214208

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *