Verbouwing ROC Wandelboslaan 1 Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing ROC Wandelboslaan 1 Tilburg

Wandelboslaan 1 Tilburg. Foto: google Streetview

Onderwijsgroep Tilburg is dringend op zoek naar goede huisvesting voor een aantal van haar opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De locatie van het voormalige Pauluslyceum aan de Wandelboslaan 1 te Tilburg is hiervoor in beeld. Onderwijsgroep Tilburg is enthousiast over de mogelijkheden die deze plek biedt. Het is een aantrekkelijke locatie in de nabijheid van twee stations en een bushalte, en is daarmee goed bereikbaar voor studenten. Onderwijsgroep Tilburg is enorm enthousiast over de mogelijkheid om op de kennis-as van Spoorzone tot Tilburg University een onderwijscampus te realiseren. Het schoolgebouw heeft een prachtige uitstraling en kent een monumentenstatus. Bij realisatie van de onderwijscampus wil men vanzelfsprekend recht doen aan de sfeer en uitstraling die het pand verdient, gecombineerd met binnen de muren een eigentijdse en innovatieve leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
• Eén geschikte partij contracteren die samen met het door die partij ingerichte integrale ontwerpteam, het ontwerp voor de verbouw van een gemeentelijk monument (ca. 8000 m2 BVO) aan de Wandelboslaan 1 te Tilburg inclusief nieuwbouw (ca. 6000 m2 BVO) uitwerkt tot en met een Voorlopig Ontwerp (VO). Daarna zal het ontwerpteam in bouwteam met gelijke verantwoordelijkheid het ontwerp verder uitwerken vanaf Definitief Ontwerp (DO) om de aannemer zo
vroeg mogelijk in het ontwerpproces te betrekken.
De reden om een bouwteam te vormen:
• Geen standaard maar complexe opgave:
• Verbouw én nieuwbouw
• Verbouw en verduurzaming van een gemeentelijk monument
• Verschillende belanghebbenden en gebruikers
Aandachtspunt hierbij is het spanningsveld tussen esthetiek (architect) en maakbaarheid(aannemer) alsmede nieuwbouw versus monument.

Onderwijsgroep Tilburg heeft gekozen voor het toepassen van een niet-openbare Europese procedure.
1. De aanbesteding vindt plaats is twee fasen:
1. 1) De selectiefase -> het selecteren van maximaal 5 partijen;
2. 2) De inschrijvingsfase -> het gunnen van de opdracht aan één gegadigde, conform de nader aan de vijf geselecteerde partijen te verstrekken documenten.

Deze opdracht wordt uiteindelijk gegund aan de gadigde die beste prijs-kwaliteitsverhouding, heeft uitgebracht.
De te verwachten aanvang van de af te sluiten overeenkomst is december 2023.

Bron: Tenderned dinsdag 20 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301240

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *