Marktverkenning N247 Bereikbaarheid Waterland Noord – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning N247 Bereikbaarheid Waterland Noord

Foto: Google Streetview

De N247 is een belangrijke verkeersader in de provincie Noord-Holland die de ring van Amsterdam verbindt met steden en dorpen langs het Markermeer zoals Volendam. De N247 valt onder het programma Bereikbaarheid Waterland. Binnen het programma werkt de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten in de regio Waterland en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) om de doorstroming en verkeersveiligheid van provinciale wegen te verbeteren met behoud van leefbaarheid en natuurwaarden. Tegelijkertijd wordt aan de provinciale wegen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. De scope van dit project
behelst de N247 Noord, het wegvak van de Dijksbrug in Monnickendam tot aan de aansluiting met de N244 en Edam.

De Provincie wint graag informatie in over de onderstaande onderwerpen voor de aanbesteding van het project N247 Bereikbaarheid Waterland:
– De interesse van marktpartijen voor deze opdracht;
– De mening van marktpartijen over de opdracht, de potentiële geschiktheidseisen en potentiële selectiecriteria.

De marktverkenning start met een schriftelijke ronde in de vorm van een vragenlijst. De provincie verzoekt u om het invulformulier vragenlijst uit de bij de marktverkenning gevoegde documenten in te dienen uiterlijk op 4 juli 2023
via het platform Tenderned. Voor deze marktverkenning hebben wij onze vragen verdeeld in de onderstaande zeven
hoofdonderwerpen.
A. Opdrachtuitvoering algemeen
B. Samenwerking
C. Organisatie
D. Innovatie
E. Duurzaamheid
F. Social return
G. Overig
Van ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de opdracht ontvangen wij graag advies toegespitst op de hier aangegeven onderwerpen. Wij verzoeken u om uw beantwoording to-the-point te houden in maximaal een half A4 per vraag, exclusief eventuele bijlage of afbeelding. De door u ingevulde vragenlijst kunt u als een bijlage bij een bericht uploaden (gebruik a.u.b. formats MS office en/of gescand in .PDF). Deze marktverkenningsfase biedt tevens de mogelijkheid voor deelnemers om hun
expertise op eenvoudige wijze kenbaar te maken aan de provincie. Door publicatie van het marktverkenningsdocument op het platform Tenderned wenst de provincie gelijktijdig partijen, die geïnteresseerd en in staat zijn de opdracht uit te voeren,
uit te nodigen om deel te nemen aan dit onderzoek. Mede op basis van dit onderzoek besluit de provincie welk type aanbestedingsprocedure gekozen wordt voor de aanbesteding.

Bron: Tenderned dinsdag 20 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301467

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *