Verbouwing locatie Harmonielaan 2 Nieuwegein – ROC MN – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing locatie Harmonielaan 2 Nieuwegein – ROC MN

Impressie: © ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1.750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. ROC MN is voortdurend in beweging: Opleidingen worden vernieuwd en geoptimaliseerd. Op de
locatie Harmonielaan 2 van het Bouw & Interieur en Tech College zal verbouwd gaan worden. De aanbestedende dienst besteedt de werkzaamheden in meerdere percelen aan . Het doel van deze aanbesteding is een opdracht te gunnen aan opdrachtnemers, die verantwoordelijk zijn voor de verbouwing van circa 13.000 m2 renovatie voor het Bouw & Interieur- en Tech College. De doelstelling van deze aanbesteding is een gebouw te realiseren dat aansluit bij de behoeften, de uitstraling en positionering van het Bouw & Interieur en Tech College.
Het gebouw heeft voor het ondersteunen van de positionering een efficiëntere inrichting en indeling voor theorie en praktijk nodig. De praktijkruimten behoeven een prominente positie en moeten zichtbaar en logisch aan elkaar gekoppeld en verbonden worden. In de praktijkruimten moet een plek zijn voor (verlengde) instructie en reflectie. De aanbesteding vindt plaats in drie percelen in verband met de expertise die gevraagd wordt voor de verschillende onderdelen.
1. Uitvoeren bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerkingen (perceel 1)
2. Uitvoeren werkzaamheden elektrotechnische installaties (perceel 2)
3. Uitvoeren werkzaamheden werktuigbouwkundige installatie (perceel 3)

Op 16 september zal een schouw worden gehouden op de locatie. Nadere berichtgeving over de schouw wordt via de berichtenmodule van Tenderned gecommuniceerd. De procedure tijdens deze schouw is als volgt:
1. Gegadigde dient zich uiterlijk 12 september 2022 via de berichtenmodule van Tenderned aan te melden. Bij de melding dienen geïnteresseerden de naam (en functie) van de persoon/personen te vermelden die tijdens de rondleiding aanwezig zal zijn. Indien geïnteresseerden (ook eventuele onderaannemers) zich niet van tevoren aanmelden, kan hen de toegang tot de locatie worden ontzegd. Gegadigden ontvangen géén bevestigingen van hun aanmelding voor de rondleiding.
2. Gegadigde meldt zich aan bij de receptie van de Harmonielaan 2 te Nieuwegein. Gegadigde wordt in de centrale hal opgehaald en ontvangen door de contactpersonen van aanbestedende dienst. Indien gegadigde te laat is, kan gegadigde niet meer aan deze rondleiding deelnemen.
3. Mocht gegadigde naar aanleiding van deze rondleiding vragen hebben, dan dient gegadigde deze, na de rondleiding, schriftelijk kenbaar te maken in de eerste vragenronde van de Nota van Inlichtingen.
4. Tijdens de rondleiding is het toegestaan om foto’s of andere opnamen te maken die voor het onderwerp van de aanbesteding van toepassing zijn.
5. De gestelde vragen worden middels een geanonimiseerde Nota van Inlichtingen (NvI) beantwoord.

Voor deze opdracht heeft ROC MN een totaal te besteden budget van €6.000.000,- inclusief BTW beschikbaar. Het totaal te besteden budget omvat alle diensten en leveringen die gemoeid zijn met deze opdracht. Het genoemde budget is een plafondbedrag. Hierbij geldt dat dat de inschrijfprijs niet boven het plafondbedrag mag uitkomen. Voor perceel 1 geldt een plafondbedrag van €2.500.000,-, perceel 2 €1.000.000,- en voor perceel 3 €2.500.000,-. Dat betekent dat dit een maximaal bedrag is waarvoor inschrijver per perceel kan offreren. Op basis van de aanbestedingswet en het ROC MN inkoopbeleid zal een Europees openbare aanbestedingsprocedure worden gevolgd. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 8 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271491

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *