Verbouwing dorpshuis ‘De Steiger’ Stampersgat – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing dorpshuis ‘De Steiger’ Stampersgat

De gemeenteraad van Halderberge heeft op 14 juli 2021 besloten om een plan uit te werken om dorpshuis De Steiger toekomstbestendig te maken. De opgave om tot een toekomstbestendig dorpshuis te komen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende maatregelen:
1. Renoveren en (beperkt) uitbreiden van dorpshuis De Steiger;
2. Sloop en nieuwbouw gezondheids-/zorgcentrum;
3. Herinrichting van de buitenruimte.

De opdracht bestaat uit onderstaande werkzaamheden met als doel te komen tot een renovatie van dorpshuis De Steiger in Stampersgat. De omvang van de opdracht bestaat uit:
1. het opstellen van een voorlopig, definitief en technisch en uitvoeringsgereed ontwerp inclusief de ontwerpcoördinatie;
2. de engineering: bestek van constructies, elektra – en werktuigbouwkundige installaties;
3. het aanvragen van omgevingsvergunning(en),
4. het bouwrijp maken van het terrein voor zover van toepassing;
5. de uitvoering van de sloop-, bouw- en verbouwwerkzaamheden;
a. de herinrichting van de buitenruimte, e.e.a. zoals opgenomen in het programma van eisen;
b. de communicatie met de gemeente, gebruikers, overige vertegenwoordigers en omwonenden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het concept programma van eisen. Tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces helpt dit programma van eisen om de juiste keuzes en prioriteiten te stellen en om bij iedere stap te toetsen of het ontwerp voldoet aan de uitgangspunten. Bij het maken van het voorlopige en definitieve ontwerp kunnen op diverse momenten nog aanbevelingen volgen. Het programma van eisen geeft ruimte om tot het meest optimale ontwerp te komen.

Het betreft een nationaal niet-openbare procedure volgens hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken. Het doel van de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure is om te komen tot een bouwteamovereenkomst tussen aanbesteder en de partij die de inschrijving doet met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De niet- openbare procedure bestaat uit twee fasen, een aanmeldfase en een gunningsfase. In de aanmeldingsfase wordt een selectie gemaakt van vijf gegadigden die uitgenodigd worden een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned maandag 2 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260525

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *