Verbouwing Anton de Komplein 150 Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing Anton de Komplein 150 Amsterdam

Foto: Google Streetview

In december 2015 heeft het GMT (Gemeentelijk Managementteam) de geactualiseerde huisvestingsvisie van gemeentelijke huisvesting vastgesteld. In deze huisvestingsvisie is beschreven hoe alle panden volgens een vast principe zullen worden ingericht, waarbij ruimte is voor verschillende manieren van werken.
Vanuit de Businesscase 4 en vanuit de geactualiseerde huisvestingsvisie wordt locatie Anton de Komplein 150 verder ingevuld.

In het pand Anton de Komplein wordt een nieuwe kantoor inrichting gerealiseerd, die aansluit bij de bedrijfsvoering van de diverse gebruikers en een moderne manier van werken mogelijk maakt. De nieuwe inrichting zorgt voor een efficiënter ruimtegebruik, waarmee tegelijkertijd een
kwalitatief betere en aantrekkelijkere werkomgeving ontstaat. Ook sluit de nieuwe situatie beter aan bij de behoeften van de individuele gebruikers als ook bij de organisatie als geheel. De realisatie van een nieuwe inrichting betekent een ingrijpende aanpassing en verbetering van
het kantoorinterieur van het gebouw. De opdracht betreft aanpassingen en werkzaamheden aan bouwkundige onderdelen.

Het gebouw telt 6 lagen, met elk verschillende eindgebruikers. De verbouwing vind plaats op de 5 bovenliggende verdiepingen en op een deel van de begane grond. Tijdens de verbouwing zal het personeel in het gebouw gehuisvest blijven maar wel tijdelijk intern verhuizen. De fasering is als volgt:

  • FASE 1: Begane grond + 2e verdieping
  • FASE 2: 1e en 3e verdieping
  • FASE 3: 4e en 5e verdieping

De start van de verbouwing gepland medio mei 2020, de oplevering is voorzien voor eind maart 2021. De doorlooptijd van het project ligt daarmee op ruim 10 maanden. Het project is succesvol als binnen de gestelde tijd een nieuw ingericht modern kantoor wordt
opgeleverd.

De ondernemers worden in de gelegenheid gesteld een aanwijzing ter plaatse bij te wonen. Indien de ondernemers gebruik van wenst te maken van een aanwijzing ter plaatse dient hij voor hij uiterlijk één dag voor de aanwijsdatum ( 4 februari 2020 13:00) een verzoek in door middel van een bericht in TenderNed.

Bron: Tenderned 24 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185932

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *