Leegstandbeheer gemeente Westland – Aanbestedingsnieuws

Leegstandbeheer gemeente Westland

Foto: Pixabay.com

Het doel van het leegstandbeheer (tijdelijke beheer) is om de leeggekomen bouwwerken veilig te stellen en te beveiligen (tegen ongewenste situaties als vandalisme en illegale bewoning) zodra het leeg komt te staan. De gemeente Westland is verantwoordelijk voor het beheer van tijdelijk vastgoed. Gedurende de periode van leegstand tot aan verkoop, herontwikkeling en/of sloop kan het voorkomen dat hier op tijdelijke basis het beheer wordt uitbesteedt. Ook gebouwen die zijn aangekocht in het kader van toekomstige projecten en/of grondexploitatie worden in afwachting van herontwikkeling tijdelijk beheerd.

De doelstelling is om naar twee stuurbare (raam)contracten te werken (2 percelen), waarbij Gemeente per perceel een partij contracteert voor het veiligstellen en beveiligen van leeggekomen bouwwerken, ook bouwwerken geen gebouw zijnde, (exclusief terreinen) vanaf het moment dat deze leeg komen te staan door:
– tijdelijk verhuur (perceel 1);
– tijdelijk beheer / anti-kraak Woning (perceel 1);
– tijdelijk beheer / anti-kraak BOG (perceel1);
– verpachten (perceel 2).

De werkzaamheden die in ieder geval per te beheren object door de leegstandbeheerder moeten worden uitgevoerd zijn:

  • Waarborgen van de algehele veiligheid en bewoonbaarheid van de verschillende woningen;
  • Slagvaardig, snel en gericht handelen bij bezichtigings- en vestigingsaanvragen.
  • Snel reageren op emailberichten, alsmede garanderen telefonische bereikbaarheid en indien hieruit voortvloeiend snel actie ondernemen.

De opdrachtnemer zorgt voor één contactpersoon/ projectmanager die het aanspreekpunt is voor de opdrachtgever en het eerste aanspreekpunt voor huurders met betrekking tot alle huurders gerelateerde aangelegenheden Het representatief en vrijmaken van woningen voor bezichtigingen, evenementen, etc. De beheerder handelt tevens verzekeringszaken af.

De huidige voorraad van leegstandbeheer bestaat uit:
Perceel 1:
14 st Tijdelijke verhuur woningen (waarvan 1 appartementencomplex met 12 woningen);
1 st Tijdelijk beheer / anti-kraak woningen;
5 st Tijdelijk beheer / anti-kraak BOG.
Perceel 2:
2 tuinbouwbedrijven (in totaal 3 adressen).

Inschrijvers kunnen aan deze verwachtingen geen rechten ontlenen. Genoemde getallen zijn slechts indicaties. Opdrachtgever heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert Opdrachtgever de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op  € 500.000.

Bron: Tenderned 24 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185933

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *