Verbouw MFA Nieuw Welgelegen gemeente Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Verbouw MFA Nieuw Welgelegen gemeente Utrecht

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Het onderwijsgedeelte van MFA Nieuw Welgelegen moet verbouwd worden voor toekomstig gebruik door het Gregorius College. Gelijktijdig wordt de verbouwing van het onderwijsgedeelte benut, als natuurlijk moment, om dit gedeelte van de MFA voor te bereiden op het energie neutraal maken van het gehele gebouw. Tevens worden verbeteringen en onderhoud meegenomen in het vastgoed gedeelte van de MFA. De werkzaamheden omvatten de verbouw van een vijf lagen tellend gebouw, een BVO van circa 10.000 m2 waarin veel duurzaamheidsaspecten worden verwerkt. Het plan omvat in grote lijnen:
 Waar nodig herindelen van de ruimten, zo mogelijk gebruik makend van aanwezige kantoorscheidende scheidingswanden of het plaatsen van nieuwe MS- of kantoor scheidende wanden;
 Aanbrengen van akoestische wandpanelen in de aula;
 Bestaande roosterplafonds uitnemen, aanpassen en herplaatsen a.g.v. nieuwe ventilatie-installatie, verlichtingsarmaturen, gesloopte en nieuw geplaatste scheidingswanden, als ook de aanwezige akoestiek optimaliseren en de sparingen van de vervallen armaturen afdekken;
 Bestaande vloerbedekking vernieuwen;
 In de vide nieuwe trappen plaatsen en de verdiepingsvloeren uitbreiden. Vloerafscheidingen worden waar vereist aangepast en/of verhoogd;
 Het bestaande podium op de begane grond slopen, vloer geschikt maken voor dramagebruik, een panelen schuifwand plaatsen en in de vide een tribunetrap naar de eerste verdieping;
 Een liftschacht met lift naast het bestaand trappenhuis, die eveneens de vijfde verdieping ontsluit. Hiervoor de bestaande dakopbouw tpv nieuwe liftschacht toegankelijk maken en een nieuwe dakuitloop plaatsen. Positie van deze lift is bouwkundig voorbereid. D.w.z. de liftput is aanwezig en de liftschacht sparingen in de vloeren zijn uitgevoerd met kanaalplaatvloeren;
 Aanbrengen van een buitentrap met luifel als toegang tot school op de eerste verdieping;
 Aanwezige ventilatiesysteem waar nodig verwijderen, aanpassen aan de nieuwe indeling en uitleggen op een CO2 gestuurd systeem;
 Nieuwe verlichtingsarmaturen aanbrengen;
 Aanwezige sprinklerinstallatie waar noodzakelijk aanpassen en uitbreiden;
 E- en communicatie-installaties waar noodzakelijk aanpassen en uitbreiden.

Bovengenoemde projectomvang zal gerealiseerd gaan worden aan de Grebbeberglaan te Utrecht. De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs. Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De niet-openbare aanbestedingsprocedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned zondag 19 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289082

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *