Verbouwing en verduurzaming Boisotkade 2A Leiden – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing en verduurzaming Boisotkade 2A Leiden

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

Erfgoed Leiden en Omstreken is een zelfstandige afdeling binnen gemeente Leiden. Gemeente Leiden is eigenaar van het gebouw en opdrachtgever van deze renovatie. Erfgoed Leiden is de gebruiker. De huisvesting van Erfgoed Leiden en Omstreken bestaat uit een gebouwencomplex met daarin twee gemeentelijke monumenten (voormalige woonhuizen) aan De Vliet, een rijksmonument van het oorspronkelijke archiefgebouw uit 1893 aan de Boisotkade, een uitbreiding uit de jaren 60 en de verbindende nieuwbouw uit 1995, allen ook aan de Boisotkade. Het gehele ensemble is als rijksmonument aangemerkt.

Binnen het casco van het huidige complex zijn geen mogelijkheden tot uitbreiding in vierkante meters. Het aantal medewerkers is door uitbreiding van de organisatie, het werkgebied en de taken wel flink gestegen. Dit geldt ook voor de collecties van archieven, archeologische en bouwhistorische vondsten die in de depots binnen het gebouw worden bewaard. Van circa 25 medewerkers bij de laatste uitbreiding in 1995 tot de ruim 55 medewerkers van nu. Daarnaast is de regio waarvoor Erfgoed
Leiden werkt, de laatste jaren sterk uitgebreid. Dit heeft een groot aantal gevolgen voor het gebruik van het complex. En de groei is nog niet voltooid. Dit vraagt om een efficiëntere indeling en multifunctioneel gebruik van de diverse ruimten.
Ook is er een sterke wens voor meer en voor iedereen toegankelijke publieksruimten.

De gemeente Leiden, wil met deze aanbestedingsprocedure een bouwkundig-, elektrotechnisch- en werktuigbouwkundig aannemer met uitstekende ervaring op het gebied van renovaties en verbouwingen in monumentale complexen selecteren. Voordat wordt gestart met de uitvoering van het werk zal opdrachtgever samen met deze partij de werkzaamheden in
bouwteam uitwerken. Na een aanbestedingsprocedure in 2020 is opdrachtgever samen met de architecten van Studio
Groen+Schild aan de slag gegaan om een nieuw ontwerp te maken voor de publieks- en kantoorruimten . De opdracht betreft het aanpassen van de entreepartijen, het interieur, het creëren van een tentoonstellingsruimte (schatkamer), moderne werkplekken en meer ruimte voor educatie en andere publieksactiviteiten. Vervanging van de verouderde installaties, verduurzaming en optimaliseren van het klimaat en de omstandigheden waarbinnen de collecties bewaard worden zijn
een belangrijk onderdeel van deze opdracht.

Omdat opdrachtgever zich bewust is van de complexiteit van het werk wil ze graag de uitvoeringsexpertise van de aannemer(s) inbrengen in het ontwerpproces. Voor de ontwikkeling van dit werk wil zij daarom een bouwteam samenstellen waarbinnen samen wordt gewerkt aan het zo succesvol mogelijk realiseren. De opdrachtnemer (de bouwteampartner) is tevens de beoogde uitvoerende partij. De verwachting is dat beide partners elkaar scherp houden, elkaar meenemen en elkaar ook met regelmaat beoordelen. Door de keuze van bouwteamfase is het werk opgedeeld in de navolgende twee overeenkomsten;
➢ De Bouwteamovereenkomst;
➢ De Aannemingsovereenkomst.

Voor de bouwteamfase wordt een bouwteamovereenkomst met de opdrachtnemer overeengekomen. In de gunningsfase dienen inschrijvers hun inschrijfprijs in voor de bouwteamfase. De Aannemingsovereenkomst wordt niet gesloten als tijdens de bouwteamfase niet tot overeenstemming wordt gekomen op (één van) de onderdelen prijs, kwaliteit en tijd.

Bron: Tenderned zondag 19 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289071

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *