Nieuwbouw gemeentelijke buitendienst en werkvoorziening Novatec – Gemeente Westerkwartier – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw gemeentelijke buitendienst en werkvoorziening Novatec – Gemeente Westerkwartier

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Doel van deze aanbesteding is het contracteren van één inschrijver voor de gezamenlijke nieuwbouw voor de gemeentelijke Buitendienst en de sociale werkvoorziening Novatec, die beiden onderdeel uitmaken van de gemeente Westerkwartier, op het industrieterrein Leeksterveld op een bouwkavel gelegen op de hoek Traan – Lage Traan te Leek. Opdrachtgever zoekt daarvoor een gegadigde die het ontwerp maakt, realiseert en in stand houdt.

De Buitendienst is momenteel gevestigd op diverse locaties in de gemeente. Novatec is op dit moment gevestigd op Feithsweg 4 te Tolbert en bezit daarnaast een kringloopwinkel te Tolbert en een kwekerijlocatie te Leek. De gebouwen van de Buitendienst en Novatec zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Huisvesting van de Buitendienst en Novatec op één centrale locatie biedt de mogelijkheid om een moderne en functionele accommodatie te realiseren. Er is gekozen voor het scenario waarin de Buitendienst en Novatec (alleen het grootste onderdeel Feithsweg 4) centraal worden geherhuisvest op een
nieuwe locatie op het bedrijventerrein Leeksterveld aan de Traan te Leek. Daarnaast hebben de directie en gemeente de ambitie uitgesproken om een hedendaags, en duurzaam pand te realiseren met lage onderhoudskosten. De indicatieve omvang van
het gebouw met bijgebouwen bedraagt ca. 8.000 m2 BVO. Hierin zijn diverse functies gehuisvest waaronder kantoren, vergaderruimten, werkplaatsen, productiehallen, kleed- en wasruimten, expeditie, magazijn, materiaal- en materieelstalling. Naast de gebouwen maakt ook de aanleg en inrichting van de buitenruimte deel uit van de scope. Het gaat hierbij om verhardingen, riolering, verlichting, hekwerken, groen, opslagsilo’s, et cetera. Daarbij is er aandacht besteed aan een groen ingeklede, klimaatadaptieve, prettige, logistiek slimme en duurzame en veilige terreininrichting en wordt niet meer dan
noodzakelijke verharding gerealiseerd. De totaal beschikbare terreinoppervlakte bedraagt ruim 2 hectare.

Globale scope van de werkzaamheden:
– Geïntegreerd ontwerpen (voorlopig ontwerp t.e.m. uitvoeringsontwerp) op basis van de vraagspecificatie, waaronder het integraal programma van eisen;
– Betrekken van de opdrachtgever en gebruikers in de ontwerpfasen;
– Verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het project;
– Coördineren en aanvragen netwerkvoorzieningen;
– Communicatie met de stakeholders over vergunningstrajecten, te verwachten overlast en voortgang werkzaamheden;
– Realiseren van het ontwerp (bouw, constructies, installaties en civiel, terreininrichting);
– Het realiseren van ondergrondse en bovengrondse terreininrichting;
– Aansluiten van het terrein op de openbare weg;
– Het verrichten van nazorg tijdens de onderhoudstermijnen;
– Het risicodragend uitvoeren van het meerjarig onderhoud voor een nog nader te bepalen periode.

Opdrachtgever volgt een niet-openbare aanbestedingsprocedure die is opgedeeld in twee fasen, een selectiefase en een inschrijvingsfase. In de eerste (selectie)fase mogen alle gegadigden een aanmelding indienen. De aanmeldingen zullen leiden tot een selectie van gegadigden die worden toegelaten tot inschrijvingsfase. Opdrachtgever is van plan om vijf gegadigden te selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. De inschrijvingsfase wordt in twee stappen gedaan. In stap 1 wordt middels een visiepresentatie het aantal gegadigden teruggebracht naar drie. De drie overgebleven gegadigden worden in stap 2
gevraagd om een concrete inschrijving te doen. Na afronding van de inschrijvingsfase wenst opdrachtgever met één inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving op basis beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan een overeenkomst te sluiten.

Bron: Tenderned zondag 19 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289167

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *