Verbouw en verduurzaming Sportcampus Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Verbouw en verduurzaming Sportcampus Utrecht

Foto: Google Streetview

De gemeente Utrecht wil één overeenkomst afsluiten met betrekking tot de verbouw en verduurzaming van onderwijsgebouw de Sportcampus aan de Maartvlinder in Utrecht. Utrecht wil aan één inschrijver de opdracht gunnen en gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving en op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding.

In de Sportcampus aan de Maartvlinder waren het Via Nova College (hierna: VNC) en het Leidsche Rijn College (hierna: LRC) gehuisvest. Het VNC is inmiddels verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Oesterzwam 1. Het LRC zal het gehele schooldomein in de Sportcampus in gebruik nemen. Hiervoor moet de Sportcampus worden verbouwd ten einde het LRC goed te kunnen huisvesten. Naast de verbouwing van voormalig VNC-deel, zullen in overige bouwdelen ruimtelijke wijzigingen plaats vinden, maar zullen ook direct, bouwkundige en installatietechnische (upgrade ventilatie frisse scholen klasse B) aanpassingen doorgevoerd worden. Naast deze activiteiten, zal het gehele gebouw (17.408 m² ) ENG (energie neutraal) gemaakt gaan worden. Deze verbouwing gaat plaats vinden waarbij het onderwijs zoals gefaciliteerd door het Leidsche Rijn College niet of nauwelijks hinder dient te ondervinden van de verbouwing.
Utrecht gaat hiervoor een Bouwteamselectie via een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure doorlopen, waarbij eerst 5 marktpartijen worden geselecteerd en waarbij verwacht wordt dat deze zich bij inschrijving committeren aan het opgegeven plafondbudget. In de 2e fase, de inschrijvingsfase, wordt naast de prijs om een plan van aanpak, risicodossier en kansendossier gevraagd. De volledige, definitieve omschrijving van gunningsmethodiek en de definitieve (sub)gunningcriteria worden in de inschrijvingsleidraad opgenomen.
Het prognosebudget voor deze opdracht is ca. 9.000.000,- excl. BTW. Het principe behelst dat Utrecht bij de inschrijvingsdocumenten een kostenraming verstrekt, die vervaardigd is door een extern bouwkostenbureau. Deze DO raming zal met 5% opgehoogd worden.
De DO raming plus 5% ophoging vormt de basis voor het plafondbudget van deze opdracht. De uiteindelijk gecontracteerde partij zal plaats nemen in een bouwteam waarbij in gezamenlijkheid met de adviserende partijen van de opdrachtgever toegewerkt gaat worden naar contractstukken, gevolgd door een uitvoeringsontwerp en vervolgens de realisatie en oplevering.

Bron: Tenderned 17 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185321

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *