Verbetering binnenklimaat stadhuis Vlissingen – Aanbestedingsnieuws

Verbetering binnenklimaat stadhuis Vlissingen

Foto: Gemeente Vlissingen

De werkplek is belangrijk. De werkplek bestaat niet alleen uit een bureau, een stoel en de juiste hardware op je bureau. Ook het binnenklimaat is van belang. Er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat een goed binnenklimaat een (groot) effect heeft op de productiviteit. Dat geldt andersom natuurlijk ook: een te warme werkplek bijvoorbeeld heeft negatieve effecten op de productiviteit en het welbevinden van medewerkers.
De laatste jaren is er binnen het stadhuis van Vlissingen ontevredenheid over het binnenklimaat. Er zijn veel klachten over de temperatuur, over droge ogen en over luchtwegproblemen. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen. In het coalitieakkoord 2018-2022 is binnen het programma bestuur opgenomen: “We zorgen voor een beter passende huisvesting voor onze organisatie”. Een beter binnenklimaat past
binnen deze doelstelling.

Het doel van deze aanbesteding is het verkrijgen van een aangenaam binnenklimaat in het stadhuis van Vlissingen. De richtlijnen van het middensegment-B uit de NPR-CR 1752, waarmee te allen tijde wordt voldaan aan de Arbo-vereisten, worden behaald. Naast het voldoen aan de Arbonormen, geldt dat de installaties aan alle relevante wettelijke normen voldoen. Eisen zoals vermeld in de werkomschrijving zijn leidend. Bovendien moet in de aanbieding en bij de levering, installatie en het onderhoud worden voldaan aan de op dat moment geldende richtlijnen die afgegeven zijn door het RIVM., bijvoorbeeld m.b.t. het tegengaan van verspreiding van het Covid-19 virus (o.a. via klimaatsystemen).

Het projectresultaat dat geëist wordt is:

1. De huidige klimaatsystemen worden (waar nodig) vervangen, aangepast of aangebracht. De werkzaamheden hebben zoveel mogelijk plaatsgevonden zonder grote verbouwingen en vinden plaats in 2020.
2. De maatregelen hebben een positief effect op de energiezuinigheid van het stadhuis.
3. Er is een onderhoudscontract afgesloten voor de gewijzigde klimaatsystemen.
4. De concrete maatregelen passen binnen het voor dit project beschikbare budget.
5. De maatregelen zijn toekomstbestendig met het oog op ‘Het Nieuwe Werken’: het effect van de maatregelen wordt niet negatief beïnvloed door eventuele veranderingen in de indeling van het stadhuis (bijvoorbeeld plaatsen of weghalen van wanden of toevoegen werkplekken).

Met betrekking tot het onderhoud op de nieuwe en/of aangepaste installaties, zal een onderhoudsovereenkomst afgesloten worden voor de duur van drie jaar, ingaand vanaf het moment van oplevering en geteld vanaf dat moment zal de overeenkomst drie jaar voortduren.  De overeenkomst kan niet worden verlengd.

Het plafondbedrag voor de aanpassing van de klimaatsysteem  €1.100.000,- excl. B.T.W. Het plafondbedrag voor het onderhoudscontract
bedraagt €97.500,- excl. B.T.W. voor de gehele onderhoudsperiode van drie jaar. De inschrijfprijs mag het totale plafondbedrag niet overschrijden; dit is een eis.
Indien een inschrijver van mening is dat het plafondbedrag niet toereikend is, wordt inschrijver gevraagd om dit onderbouwd, eventueel met toevoeging van suggesties, kenbaar te maken in de vragenronde.

Bron: Tenderned 13 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200170

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *