Ver- en nieuwbouw gemeentehuis Joure – Aanbestedingsnieuws

Ver- en nieuwbouw gemeentehuis Joure

Gemeentehuis De Fryske Marren. Impressie ©Gemeente De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren is in 2014 ontstaan door een fusie van de voormalige gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân. Ná de fusie is het voltallige kantoorpersoneel gehuisvest in Joure. Een deel in het bestaande gemeentehuis en een deel in een dislocatie op industrieterrein Woudfennen. Om de onderlinge samenwerking en dienstverlening aan de burger te bevorderen wenst het gemeentebestuur het voltallige personeel onder één dak te huisvesten. De afgelopen periode is, in samenwerking met diverse interne werkgroepen, door het ontwerpteam hard gewerkt aan een verbouw- en uitbreidingsplan.

Het huidige gemeentehuis (HS1) heeft een oppervlakte van ca. 7.240 m2 BVO, inclusief kelders. De geplande uitbreiding van het gemeentehuis heeft een oppervlakte van ca. 900 m2 BVO, verdeeld over drie bouwlagen (geen kelder). Tijdens de realisatie van de uitbreiding en verbouwwerkzaamheden zal het gemeentehuis gewoon in bedrijf blijven. Het pand Herema State 5 is momenteel geheel buiten gebruik. Zowel het gemeentehuis Herema State 1 als het pand Herema State 5 zijn gelegen in het Heremastate park, welke aansluit op het (winkel)centrum van Joure. Tijdens de uitvoering zal een gedeelte van het park afgesloten worden voor verkeer en publiek. In park Heremastate is beperkt ruimte aanwezig voor de inrichting van de bouwplaats. De uitvoerende partij zal vóór de start van de werkzaamheden een bouwplaats tekening moeten
maken. Het voornemen is om in juli 2024 te starten met de realisatie. De uitvoerende partij zal in overleg met de opdrachtgever en architect een faseschema op moeten stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit geldt niet voor het pand Herema State 5. Het proces is een traditioneel bouwproces, aanbesteding op basis van bestekken, tekeningen en bijlagen. De opdracht is niet opgedeeld in percelen. Er wordt een integrale aanpak gevraagd. Wel wordt er gevraagd voor beide panden een aparte calculatie aan te leveren;
o Herema State 1 (bouwkundig, werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en sloop)
o Herema State 5 (bouwkundig, werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en sloop)

De opdracht voor Herema State 1 behelst in hoofdzaak het realiseren van de gedeeltelijke verbouw van het bestaande pand en een uitbreiding in drie bouwlagen van Herema State 1. Een en ander inclusief de elektrotechnische – en werktuigbouwkundige installaties. De opdracht voor Herema State 5 behelst in hoofdzaak het slopen van ca.  twee derde deel van Herema State 5 en het afwerken van de ontstane buitengevel. Daarnaast moet het pand intern verbouwd en verduurzaamd worden.

Opdrachtgever volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure die uit twee fasen bestaat de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase beoogt de aanbestedende dienst te komen tot vijf partijen, die een uitnodiging ontvangen voor fase 2. In deze eerste fase beoordeelt aanbestedende dient de juridische situatie, de financiële/ economische situatie en de technische bekwaamheid van de gegadigden, op basis waarvan gegadigden zich kunnen kwalificeren voor de inschrijving.
worden. Een en ander inclusief de elektrotechnische – en werktuigbouwkundige installaties.

Bron: Tenderned dinsdag 9 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322003 

Meer info en aanbestedingsdocumenten: https://s2c.mercell.com/today/56611

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 10 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *