Ontwerpteam- en aannemingsovereenkomst multifunctioneel centrum (MFC) Dodewaard – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam- en aannemingsovereenkomst multifunctioneel centrum (MFC) Dodewaard

Impressie: © Gemeente Neder-Betuwe

In Dodewaard wordt een Multifunctioneel Centrum (MFC) gerealiseerd. Het project betreft de renovatie van de bestaande Verenigingshal de Eng (circa 1.200 m2 bvo), waaraan circa 3.300 m2 bvo aan nieuwbouwfuncties gerealiseerd worden. Tezamen vormt dit het nieuwe MFC Dodewaard. In het MFC komen twee basisscholen, kinderopvang, een bibliotheek en diverse ontmoetingsruimtes en voorzieningen voor allerlei verenigingen waaronder de voetbalvereniging. Ook is er plek voor zorg en welzijn en een fysiotherapiepraktijk. De onderwijsruimten voldoen aan de Frisse Scholen klasse gemiddeld B. De nieuwbouw voldoet aan ENG. Het terrein is geen onderdeel van de opdracht.

Na gunning start de ontwerpteamfase. Deze fase (TO) betreft het vertalen van de DO stukken naar een bestek, waarbij de ontwerpwerkzaamheden bij de adviseurs in opdracht van de gemeente Neder Betuwe ligt. Gedurende de ontwerpteamfase dient de winnende inschrijver kennis en ervaring in te brengen op het gebied van uitvoering, planning en kosten voor het betreffende project. Onder andere over de aansluiting tussen nieuwbouw en het bestaande gebouw wordt uitvoeringskennis
gevraagd. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de winnende inschrijver om de kosten te bewaken zodat deze binnen de aangeboden prijs valt. De winnende inschrijver is ook verplicht te zorgen dat de vertegenwoordigers van de diverse
disciplines (bouwkundig, E-installaties en W-installaties) feitelijk (in persoon) aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van het ontwerpteam en daar hun inbreng geven. Het resultaat van de ontwerpteamfase is een compleet bestek, opgeleverd medio november 2024, door de adviseurs van de gemeente waarna voldoende tijd beschikbaar blijft voor interne besluitvorming binnen de gemeente.

De aanbestedende dienst volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure, die uit twee fasen bestaat (een selectiefase en een gunningsfase.

Bron: Tenderned woensdag 10 januari 2024 ttps://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322092

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 11 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *