Realisatie centraal park Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Realisatie centraal park Zoetermeer

Dobbegebied Zoetermeer. Foto: Google Streetview

Het Dobbegebied is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De ligging tussen het oude dorp en het nieuwe Stadshart biedt mogelijkheden om het gebied te veranderen van een passeerplek naar een aantrekkelijke verblijfsplek. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder aanmoedigen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een centraal park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke gezelligheid. In het project worden eilanden aangebracht in de Dobbeplas t.b.v. recreatie (speeltuin). Het werkterrein is gelegen in een stedelijk centrumgebied met o.a. een markt- en evenemententerrein en een historisch centrum (Dorpsstraat). Het plangebied bestaat uit de volgende deelgebieden rondom de Dobbeplas: Marseillepad, Parkweide, Dobbeplas en Nicolaasplein en Park Palenstein (aanleg fietsverbinding). De verwachte werkzaamheden betreffen:
• Opruimwerkzaamheden, zoals verhardingen, (ca 8500 m2);
• Verwijderen van 2 betonnen bruggen (2,80 m breed, lang 18 en 23 m1);
• Het realiseren van een vlonder ca. 400 m1;
• Het realiseren van 3 bruggen (ca. 9, 20 en 26 m2);
• Het aanleggen van beschoeiingen, ca. 300 m1;
• Het uitvoeren van grondwerk, ca. 15.000 m3 grond verwerken;
• Het aanleggen van verharding voor wandelpaden, parkeerterreinen, ca. 6000 m2ca.;
• Het aanleggen van groenvoorzieningen (ca. 20.000 m2).

Er is gekozen voor de Europese niet openbare procedure en er is gekozen voor een bouwteam contractvorm voor de opdracht omdat het taakstellend budget leidend is. Daarnaast is de expertise van de aannemer nodig bij de invulling van het Plan van
Aanpak en optimalisaties op het Definitief Ontwerp.

Bron: Tenderned dinsdag 9 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321968

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 10 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *