Venlo gaat een uitdaging niet uit de weg in Helschriksel – Aanbestedingsnieuws

Venlo gaat een uitdaging niet uit de weg in Helschriksel

Foto: © Gemeente Venlo

De gemeente Venlo organiseert voor de locatie Helschriksel in Q4 een zogenaamde Right to Challenge. Het is voor het eerst dat Venlo zo’n soort aanbesteding uitschrijft, waarbij iedereen een plan kan indienen.

Right to Challenge betekent letterlijk ‘het recht om uit te dagen’. Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van hun gemeente overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

In een Right to Challenge aanbesteding moet er natuurlijk wel iets te ‘challengen’ zijn. Daarom maakt de Venlo, net zoals ze normaal gesproken doet, een plan voor dit kavel. Tegelijkertijd vraagt de gemeente; dit is ons idee en dat lijkt ons een prima invulling voor deze plek. Maar als jij wat beters wil bouwen; laat het weten! Ze staan open voor lokaal gedragen ideeën waar we zelf misschien nog niet aan gedacht hebben. Daarvoor hoef je niet perse een professioneel ontwikkelaar te zijn; ook burgerinitiatieven krijgen een kans.

Venlo zoekt dus een net zo goed of beter plan. Maar het is geen prijsvraag! Er is een aantal randvoorwaarden waar inschrijvers zich aan moeten houden:

Een goed idee alleen is niet voldoende, indieners van een plan moeten dit ook zelf willen realiseren. De indiener moet uiteindelijk ook de grondprijs betalen. Dit bedrag moet minimaal gelijk zijn aan de verwachte grondopbrengst van het gemeentelijke plan.
Er mogen niet meer dan 2 appartementen komen. We hebben in de binnenstad immers al ruim voldoende appartementen.
Er mogen geen sociale huurwoningen of zorgwoningen komen; daarin is al voorzien elders in Q4.
Binnen deze randvoorwaarden en stedenbouwkundige kaders staat de gemeente open voor andere ideeën. Ook als die niet binnen het bestaande bestemmingsplan passen.

Een en ander betekent wel dat het hebben van een goed idee niet alleen voldoende is, je moet ook een goed gevulde portemonnee hebben om het plan te realiseren, dus dat het open staat voor iedereen is maar ten dele waar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *