Veiligheidsregio NHN wil nieuwe brandweerkazerne – Aanbestedingsnieuws

Veiligheidsregio NHN wil nieuwe brandweerkazerne

Laatst geupdate op september 30, 2020 door redactie

Er moet een nieuwe brandweerkazerne komen in Dirkshorn, voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. “De brandweergarage in Dirkshorn voldoet niet meer aan de eisen en kan niet geschikt worden gemaakt.”, zo stelt een raadsvoorstel dat in oktober moet worden behandeld door de gemeenteraad van Schagen. Het plan is dat met een gefaseerde aanbesteding te doen, voorafgaand aan een eventuele “normale” aanbesteding.

Quod Erat Demonstrandum ©Brandweer 2020

Nodig is het wel, op dit moment huurt de brandweer een garage waar de tankautospuit, zoals het blusvoertuig genoemd wordt, niet in past.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft de gemeente per brief op 28 november en 2 december 2019 verzocht een nieuwe tweedeurs brandweergarage met oefenterrein en opleidingsruimte te realiseren ter vervanging van de gehuurde garage in Dirkshorn, omdat er landelijk wordt gestandaardiseerd met een tankautospuit die door zijn hoogte en lengte niet in de huidige garage gestald kan worden.

Ook de ligging van de kazerne wordt verbeterd met het beoogde plan. Als het project is gerealiseerd staat er een brandweergarage met alle voorzieningen die voldoet aan de eisen in het regionale dekkingsplan en regionale veiligheidsplan NHN. Hierdoor kan deze garage zijn rol weer nemen in de regio en wordt de (brand)veiligheid verbeterd. Door de beoogde ligging is werving van vrijwilligers voor langere tijd geborgd, omdat ook vrijwilligers uit Tuitjenhorn-Noord binnen de aanrijtijd de kazerne kunnen bereiken.

De nieuwe kazerne biedt onderdak aan een C6 tankautospuit en een verkenningsvoertuig. Er wordt uitgegaan van een standaardontwerp dat in opdracht van de VR NHN is opgesteld voor alle varianten brandweerkazernes/stallingen in de regio. In het ontwerp is ook een kleine kantoorfunctie opgenomen om te stimuleren dat er vakkundige vrijwilligers in de kazerne aanwezig zijn bij een calamiteit om de uitruktijd zo kort mogelijk te houden.

Het lokale krantje (Edit Noordkoop Centraal schrijft er ook over. Die noemt een bedrag van 49 miljoen, maar dat is niet het investeringskrediet.

Het concept-raadsvoorstel besluit:

1. Stemt in met de bouw van een nieuwe brandweergarage in Dirkshorn.
2. Stelt het voorbereidingskrediet van €267.524 per direct beschikbaar.
3. Stelt het realisatiekrediet van €1.603.434 per 1 januari 2021 beschikbaar.
4. Schrijft het totale krediet van € 1.876.283 af over een periode van 40 jaar.
5. Verwerk de financiële effecten daarvan vanaf 2021 in de meerjarenbegroting.

Voor de bouw is een investeringskrediet gevraagd van €1.876.283 euro. Aanbestedingsnieuws vond het concept raadsbesluit en heeft het hierbij bijgevoegd .20_013950 RV kazerne Dirkshorn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *