U-Diagnostics levert PCR-tests aan VWS – Aanbestedingsnieuws

U-Diagnostics levert PCR-tests aan VWS

Uit de Memorie van Toelichting bij een coronagerelateerde wijziging van de VWS-begrotingsstaten (Kamerstukken II, 2020/21 35585, nr3)   blijkt, dat U-Diagnostics het bedrijf is dat de PCR-tests mag leveren. De overeenkomst is voor 6 maanden en telkens te verlengen met 3 maanden tot 18 maanden. Verder is het laboratorium Eurofins en het Belgische Synlab blijkens de begroting het klinisch onderzoek gegund. Op de gesloten overeenkomsten zijn aan waarde gemaximeerde garantstellingen meegegeven.

Daarbij is ook een garantstelling aan het bedrijf U-Diagnostics, het bedrijf van Huisartslab uitgegeven, ter waarde van €23.400. Dat bedrijf levert ook de tests. Voor de tests zelf is een garantie verstrekt van €230.500. Als motief wordt aangegeven dat dat is om afnamecapaciteit voor laboratoria te garanderen. In de regel zijn dat overeenkomsten voor een bepaalde waarde. Het is niet het enige bedrijf waaraan VWS in het kader van de corona borgtocht heeft verleend. Aan Eurofins is een borgstelling verleend van €169.700 en Synlab: €123.600.

Synlab Belgium SC/SPRL garandeert beschikbaarheid van een afgesproken hoeveelheid tests per dag. De duur van de overeenkomst is vastgelegd tot 30 april 2021 en kan bij wederzijdse goedkeuring worden verlengd. ). Het betreft een garantstelling van VWS zodat GGD’en de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar het gecontracteerde lab en wanneer dit níet gebeurt, VWS garant staat om aan te vullen tot het afgesproken niveau.

©ZaZ 2020

De Staat is recentelijk een aantal principeovereenkomsten aangegaan met verschillende leveranciers voor zogeheten polymerase chain reaction-tests (hierna PCR). Het betreft garantstellingen van VWS zodat GGD’en de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar gecontracteerde laboratoria. De leveranciers garanderen beschikbaarheid van een afgesproken hoeveelheid tests per dag. Deze overeenkomsten zijn nodig om – tijdig – voldoende afname capaciteit voor laboratoria te garanderen om tests te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van het beleid van het kabinet om te testen en daarmee het coronavirus te kunnen traceren, monitoren en beheersen en sluit aan bij de beschikbaar gestelde midddelen in deze derde incidentele suppletoire begroting. In de bijlage van deze derde incidentele suppletoire begroting zijn de toetsingskaders opgenomen.

Via TPO.nl weten we dan weer dat U-Diagnostics die tests betrekt bij Duitsland. Dat blijkt het laboratorium Wisplinghoff te zijn uit Keulen. Wisplinghoff heeft klaarblijkelijk helemaal geen tekorten, ook tot verbazing van de NOS. Dat bedrijf werd eerder nog geweerd vanwege de taaleisen, volgens Follow the Money.

Het Huisartslab leverde eerder de testuitslagen te laat volgens Travelpro en verontschuldigde zich met dat het anders werkte voor huisartsen en geen patiëntencontact heeft, terwijl het nu steeds ongeduldige reizigers te woord moet staan. Wat een nachtmerrie moet dat zijn. Alsof je nu bij Booking.com werkt. Dante beschrijft dat ook in de Cocytus, de negende kring van de hel, dat er daar een call-center is waar de hellevaarders boze reizigers te woord moeten staan. De NOS heeft er een filmpje van: https://nos.nl/artikel/2345786-de-jonge-komende-weken-veel-meer-duitse-testcapaciteit.html

Verderop meldt de begrotingswijziging

Voor 2020 (€ 250,4 miljoen) en de eerste maanden van 2021 (€ 405,2 miljoen) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de laboratoriumcapaciteit te vergroten op basis van de verwachte testen in deze periode. Met deze aanvullende middelen kan het testen, traceren en analyseren verder vorm krijgen. In totaal is er daarmee € 1,65 miljard beschikbaar voor het testen en analyseren.

Verderop wordt toegelicht dat als de GGD’s niet voldoende monsters leveren voor het lab om te testen, het Ministerie van VWS dan die monsters levert. U-Diagnostics garandeert de beschikbaarheid van de tests per dag :

Voor 2020 (€ 250,4 miljoen) en de eerste maanden van 2021 (€ 405,2 miljoen) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de laboratoriumcapaciteit te vergroten op basis van de verwachte testen in deze periode. Met deze aanvullende middelen kan het testen, traceren en analyseren verder vorm krijgen. In totaal is er daarmee € 1,65 miljard beschikbaar voor het testen en analyseren.

Aanbestedingsnieuws vindt het opmerkelijk. Een garantstelling is toch hetzelfde als een borgtocht-regeling? (Zie ook: Borgtocht, een riskante zekerheid van advocatenkantoor Dirkzwager) Met zo’n garantstelling stelt de overheid zich garant voor niet-nakoming. Aanbestedingsnieuws vraagt zich dan ook af hoe die risico’s zijn afgedekt.  Over de risico’s zegt de wetgever in de MvT alleen:

Voor 2020 (€ 250,4 miljoen) en de eerste maanden van 2021 (€ 405,2 miljoen) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de laboratoriumcapaciteit te vergroten op basis van de verwachte testen in deze periode. Met deze aanvullende middelen kan het testen, traceren en analyseren verder vorm krijgen. In totaal is er daarmee € 1,65 miljard beschikbaar voor het testen en analyseren.

Niet echt marktconform? Nee inderdaad, dat bevestigt het stuk ook. De “staat ontvangt geen rendement” even afgezien van dat de burgers blijven leven om belasting te betalen. Of juist niet,  en dat is al ingecalculeerd. We kunnen ons er wel wat bij voorstellen in elk geval dat niet iedereen in de Nederlandse bevolking staat te springen om een Duitse spuit.

Het wordt interessant om te zien of een onderhandse gunning dan wel mogelijk is via de aan een waarde gelimiteerde borgtocht-constructie. Over borgtocht staat niets in de Aanbestedingswet maar voor de reikwijdte We zullen maar niet zeggen dat het niet kan vanwege de drempelbedragen voor leveringen aan de centrale overheid van de Aanbestedingsrichtlijn. Aan Aanbestedingsnieuws mag de overheidsinkoper namelijk ook altijd een garantstelling bieden.

Bron: Kamerstukken II 2020/21, 3558, nr. 3

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *