Veegmachines t.b.v. Cyclus N.V – Aanbestedingsnieuws

Veegmachines t.b.v. Cyclus N.V

Foto: ©Cyclus N.V.

Cyclus N.V. is voor gemeenten ( Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas) , hun inwoners en bedrijven, de schakel tussen afval en de opwerking tot waardevolle grondstoffen. Wij werken op en maatschappelijk verantwoorde manier aan een schone en veilige leefomgeving. Cyclus N.V. ondersteunt zijn gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een schoon en veilig
leefmilieu. Cyclus zorgt dat het afval van inwoners wordt opgehaald en dat de openbare ruimte schoon blijft. Cyclus is gespecialiseerd in het samenspel tussen afvalbeheer enerzijds en het dagelijks schoonhouden van de openbare ruimte en (bedrijfs-)terreinen anderzijds. Cyclus is publiek georiënteerd en privaat georganiseerd. Cyclus benut dit hybride karakter om de maatschappelijke taak van haar opdrachtgevers zo goed mogelijk uit te voeren. Als uitvoeringsorganisatie zamelt Cyclus in opdracht van en in overleg met gemeenten afval in en laat dit als inkooporganisatie duurzaam verwerken tot
waardevolle grondstoffen. Bij Cyclus werken ongeveer 200 medewerkers samen om de leefomgeving van ruim 400.000 inwoners van de regio schoon, heel en veilig te maken en dat ook zo te houden.

De opdrachtgever Cyclus heeft de intentie een overeenkomst afsluiten met één partij voor het leveren van twee veegmachines waarbij de machines tenminste kunnen worden ingezet voor de volgende werkzaamheden: het vegen van straatvuil, het verwijderen van onkruid en natuurlijk-afval. Deze veegmachines zullen ingezet worden binnen de gemeentes waarvoor Cyclus werkzaam is. Deze overeenkomst betreft een eenmalige opdracht voor het leveren van twee veegmachines.
1 tot 2 veegmachines hebben een snelheidslimiet van 45 km/h en 0 tot 1 veegmachine met een snelheid van 80+ km/h ten behoeve van transport over snelweg.
Het gunningscriterium is de Economische Meest Voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit betekent dat de aanbestedende dienst zowel de prijs als kwaliteit beoordeeld. Om de beste prijs-/ kwaliteitsverhouding te bepalen worden meerdere criteria gebruikt. In de beoordeling is de onderverdeling van maximaal 100 punten onderverdeeld in: kwaliteit: 60 punten en prijs: 40 punten.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst tussen Cyclus N.V. en één  opdrachtnemer voor aanschaf van twee veegmachines. Dit om twee huidige veegmachines die zijn afgeschreven, één op één te vervangen. Dit roept echter de vraag op waarom twee verschillende machines worden uitgevraagd waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om twee 45 km machines aan te schaffen of één 45km machine en één 80km machine, als het een één op één vervanging is. Het antwoord op die vraag heeft de redactie geen antwoord kunnen vinden in het PvE of Bedschrijvend Document.

Bron: Tenderned 11 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221897

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *