Vattenfall beschuldigd van strijd met Europese Aanbestedingsregels – Aanbestedingsnieuws

Vattenfall beschuldigd van strijd met Europese Aanbestedingsregels

Vattenfall, eigenaar van Nuon, heeft  bij de bouw van Nederlandse en Duitse gascentrales, volgens onderzoek van de NRC, Der Spiegel en Dagens Nyheter, gefraudeerd met aanbestedingsregels. Ook is daarbij volgens de kranten de eigen gedragscode geschonden.

De kranten baseren zich op een onderzoek naar twee klokkenluiders. Daarin staat onder meer dat in mei 2013 een geheime ontmoeting was met Siemens in het Hilton hotel op Schiphol. De leverancier zou daarbij informatie hebben proberen te “ontfutselen”, volgens de krant. Dat zou als gevolg hebben gehad dat Vattenfal te veel betaalde voor de nieuw te bouwen gascentrales, waar Siemens bij bevoordeeld werd.

© Ajepbah 2013, Bron:Wikimedia

De krant citeert onder meer het briefhoofd van een e-mail over de aanbesteding in Hamburg. Siemens was 1 van de 9 bedrijven die meedingen (de krant maakt niet duidelijk of het inschrijvers of gegadigden zijn). Nederlandse medewerkers van NUON/Vattenfall hebben bezwaar tegen de geheime ontmoeting en gaan er schoorvoetend naartoe. De Nederlanders krijgen een zwijgcontract en de Zweden beloven dat de ontmoeting geheim blijft.

De krant maakt er ook gewag van dat volgens een concept-memo van het bedrijf uit 2015 waaruit blijkt dat het niet volgen van Europese wetten “breed bekend is op management niveau. De interne auditor waarschuwt daarbij voor reputatieschade en claims.

De auditor is een jurist van Vattenfall, die hiervoor ook naar het Klokkenluidershuis is gestapt. Zij verklaart dat het bedrijf haar liet aftekenen dat aanbestedingen gedaan waren, die helemaal niet gedaan waren. De top van het Zweedse bedrijf doet dat volgens haar doelbewust.

Bron: NRC, 9 februari 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *