Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie gepubliceerd

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 – 2023 is gepubliceerd, door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat hebben we even doorgenomen zodat u dat niet hoeft te doen.

We googleden op result* en dat woord kwam maar liefst 66 keer voor. We zoeken maar de meest opvallende er even uit. Autobanden slijtage verplichting, het ontwikkelen van meetmethodiek voor microplastics in rivieren, het vertalen van de grondstoffenscanner in het Engels, het terugwinnen van kritische materialen als indium en gallium uit beeldschermen, de herwinning van zink uit vangrails. Daar wordt dus aan gewerkt, dat is in ambtenaren ogen resultaat. Het resultaat is dat er aan gewerkt wordt. Het resultaat is dat de lobby in gang is gezet. Je moet echt heel lang op Ministeries werken om dat zo ook als resultaat te gaan ervaren.

Een zo’n resultaat is het 4. Nationaal Actieplan Groente en Fruit (NAGF). Een hogere groente- en fruitconsumptie levert gezondheidswinst op en resulteert gemiddeld in een voedingspatroon met een lagere milieudruk. Actieplannen om meer mensen fruit te laten eten worden natuurlijk in de wielen gereden door kabinetsplannen waarin de BTW op fruit van 6 naar 9 % is toegevoegd maar daarover staat niets in het uitvoeringsprogramma. Het resultaat dat is behaald is  dat het advies van de Gezondheidsraad is verwerkt in de nieuwe Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

©MinIenW 2019

Waterschappen gaan in 2023 100% circulair uitvragen en in 2030 100% circulair aanbesteden, zoals afgesproken in het Interbestuurlijk Programma en de Transitieagenda Bouw. RWS heeft zijn modulaire viaduct dat al is afgerond weer opgevoerd.

Icoonprojecten

De icoonprojecten waren het meest interessant. Dutch Circular Textile Valley wil meer aanbod van circulair textiel. Door fast fashion af te remmen,  pilots t.b.v. hoogwaardige recycling en producties met gerecyclede vezels, en nieuwe materialen, i.e. mycelium en fruit ‘leer’, bacteriën/algen verf (WUR/ArtEZ The Future of Living Materials, Bio Art Laboratories) en een Denim Deal.
Dan komt er een Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP), als versneller in de plastic recycling keten.Verder was er een doelstelling om met de producenten af te spreken recyclen van matrassen. Dat blijkt al te kunnen, als je contact opneemt met RetourMatras, komen ze het bij je ophalen.

We scrollden dus maar door naar waar het ons het meest om gaat: circulair inkopen. Die paragraaf is wel interessant.Ook omdat het interviews bevat met mensen uit het bedrijfsleven die er actief mee bezig zijn.

Als het gaat om de beweging naar de circulaire economie, is het problematisch dat bij het inkopen voorrang wordt gegeven aan prijsincentives en winst op korte termijn. De knop waar eerst aan gedraaid moet worden, is het richting geven aan het zoekproces bij inkopen.

Belangrijke constateringis dat het inkopen gericht moet zijn op het behoud van waarde tijdens de levensduur, moet renderen en de circulaire economie moet stimuleren. Kennisontwikkeling en -uitwisseling vormen het fundament voor deze zoekrichting.

Overheden en het grote bedrijfsleven kunnen een voorbeeldrol vervullen met behulp van circulaire inkoopprojecten,‘asset recovery’ projecten en het uitventen van ‘best practices’ uit de markt, met duurzame inkoopcriteria. Circulair inkopen is ook als dwarsdoorsnijdend thema opgenomen in dit
uitvoeringsprogramma (zie hoofdstuk 3.4). Gestart wordt met een project op het gebied van levensduur-verlengend refurbishment van ICT-hardware bij zowel bedrijven als de overheid

Het resultaat is: dat er gestart wordt. Ging dat met gymles ook maar zo. “Wat heb je vandaag gedaan, pappa” “We zijn gestart” “Waarmee” “Met een belangrijke constatering”. “En dan?” “Dan geven we richting aan het zoekproces”.

Er wordt weer heel wat uitgevoerd tot 2023. Met als effect: Bevorderen inkoop gericht op behoud van waarde en stimulering van de circulaire economie. Dat is belegd bij EZK/Infotheek. Die zal zoals altijd weer hard worden afgerekend op resultaat. Uiteindelijk is de bibliotheek van het Ministerie dan ook het grootste slachtoffer van bezuinigingen op het ambtenarenapparaat. En daar lijden alle uitgevers dan weer onder. En dus moet Aanbestedingsnieuws het uitzingen met stockfoto’s en hebben we geen rooie cent voor nog meer artikelen.

Het is hier te downloaden:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-872717

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *