Variabel onderhoud aan de N853 en N863 (en niet de N353) – Aanbestedingsnieuws

Variabel onderhoud aan de N853 en N863 (en niet de N353)

Het bestek bij deze opdracht luidt: Behorende bij Bestek 1774 Betreft: variabel onderhoud aan de N853
km.43,300-46,437 en N863 km.12,000-17,495

De opdracht in  de leidraad luidt Variabel onderhoud aan de N853 km.43,300-46,437 en N863 km.12,000-17,495 in de gemeente Emmen.

In Negometrix staat het ook goed, maar in Tenderned staat bij de omschrijving de N853 en bij de titel:

B1774 Locatie N353 Fietspad langs Europaweg

Ergens is dus iets misgelopen, wel opletten met de fietsroutes maken hoor Drenthe, anders trap je je een beroerte want ze liggen niet vlak naast elkaar.
De N853 is een provinciale weg in de provincie Drenthe. De weg loopt van Nieuw-Amsterdam (rijksweg A37) naar de Duitse grens bij Schoonebeek. De weg kruist onderweg met de provinciale weg met de N863. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1. Opruimingswerkzaamheden:
– opruimwerkzaamheden vuil;
– zorgdragen vuilnis;
– afsteken van graskanten;
– maaiwerk- en freeswerkzaamheden.
2. Grondwerken:
– grond ontgraven;
– grond vervoeren;
– grond leveren;
– grond verwerken;
– grond verdichten;
– grond profileren.
4. Verhardingen:
– opbreken elementenverhardingen;
– opbreken kantopsluitingen;
– verwijderen markeringen;
– frezen bitumineuze verhardingen;
– aanbrengen fundering;
– aanbrengen betonverhardingen;
– aanbrengen van bitumineuze verhardingen;
– aanbrengen van elementenverhardingen;
7. Bijkomende werkzaamheden:
– aanbrengen van markering;
– zaaien;
– diverse overige werkzaamheden van algemene aard.
8. Overige voorzieningen:
– verkeersvoorzieningen;
– ter beschikking stellen van werknemers;
– ter beschikking stellen van materieel;
– directiebehoeften;
– gegevens verstrekking aannemer;
– plannen;
– diversen.
Het werk moet uiterlijk op 25 november 2022 worden opgeleverd.  In verband met § 7 lid 2 UAV 2012 mag de aannemer niet vóór 10 oktober 2022 met de uitvoering beginnen. Dat lid van de UAV zegt: Tenzij in het bestek anders is bepaald, staat het de aannemer vrij, behoudens bezwaar van de directie, ook vóór de datum van aanvang met het werk te beginnen.
De aanbestedende dienst volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een nationale aanbesteding volgens de openbare procedure. Gegund wordt er op laagste prijs.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *