Utrechtse gemeenten starten aanbesteding specialistische jeugdzorg – Aanbestedingsnieuws

Utrechtse gemeenten starten aanbesteding specialistische jeugdzorg

Om te zorgen voor beschikbaarheid van de expertise die nodig is voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren, starten vier Utrechtse jeugdhulp-regio’s per 13 maart 2019  met de aanbesteding van de zogenoemde Essentiële functies. Dat bericht gemeente Nieuwegein op zijn website .

Onder deze regio’s vallen 16 gemeentes:  Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Utrecht, de Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Een gezamenlijke aanbesteding van 16 gemeentes voor jeugdhulp is bijzonder en illustreert de gedeelde ambitie om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren te verbeteren.

©Utrecht 2019

Per 1 januari 2020 moet er een nieuw contract zijn met de zorgaanbieders die deze zeer specialistische behandelingen bieden. Deze aanbesteding benutten  de Utrechtse jeugdhulp-regio’s om deze intensieve zorg meer op maat rondom het kind en gezinsgericht  te organiseren. Ook willen zij met het goed inzetten van expertise bereiken dat plaatsing in een kliniek of instelling voorkomen wordt. Zij willen deze vernieuwing samen met aanbieders, jongeren, ouders en andere partners uitwerken en kiezen daarom voor een dialooggerichte aanbesteding.

De specialistische zorg bij de Essentiële functies is bedoeld voor kinderen en jongeren in een zeer kwetsbare positie. Met 24-uurs behandeling moet de stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen het kind en zijn of haar  omgeving herstellen om zo ‘het normale leven’ weer op te pakken.

Er zijn nu drie soorten van deze zorg:
– Drie-milieuvoorzieningen voor jongeren die in een open setting kunnen verblijven in een zeer intensieve behandelgroep (met zorg, onderwijs en wonen).
– JeugdzorgPlus voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedproblemen die  een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving.
– Specialistische klinische opname voor jongeren met psychiatrische problematiek waarbij een intensieve klinische behandeling de enige manier is om gevaar voor henzelf of hun omgeving te voorkomen.
In 2018 werd aan zo’n 240 kinderen en jongeren uit de betrokken gemeentes deze vorm van specialistische jeugdhulp geboden

Doel van de gezamenlijke aanpak is dat de zorg rondom de jongere georganiseerd wordt en er geen verplaatsing is als de zorgvraag verandert en er bijvoorbeeld geslotenheid nodig is. We willen hulptrajecten verduurzamen en waar mogelijk verkorten. Dit doen we door te zorgen dat het gewone leven van jongeren tijdens een plaatsing zoveel mogelijk doorloopt, ouders en eerdere hulpverleners maximaal betrokken blijven en het toekomstperspectief centraal staat. Door mogelijkheden te bieden om de zeer specialistische kennis ook ambulant in te zetten, willen de samenwerkende gemeenten verblijf binnen de essentiële functies voorkomen. Door gezamenlijk de Essentiële functies te organiseren zorgen de regio’s dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn én blijven voor kinderen en jongeren die deze zorg echt nodig hebben.

De gemeenten kiezen voor een dialooggerichte aanbesteding. Daarmee worden de eisen die de gemeenten aan de zorg stellen tijdens de aanbesteding sámen met (vooraf geselecteerde) aanbieders besproken. In deze dialoog worden ook belanghebbenden betrokken zoals kinderen en jongeren, ouders, lokale teams en de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden Nederland. Als de aanbesteding aanleiding geeft tot veranderingen, wordt dit zorgvuldig gecommuniceerd met ouders en kinderen. Continuïteit van zorg voor de kinderen en jongeren is het uitgangspunt.

Nieuwegein, 13 maart 2019

De aanbesteding is te bekijken via TenderNed, waar verder nog vermeld is:

Binnen de Utrechtse samenwerkende jeugdregio’s zetten wij ons in voor werkwijzen en voorzieningen waarmee we de inzet van essentiële functies voorkomen. De Utrechtse jeugdregio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht stad, Utrecht West en Utrecht Zuidoost werken samen als het gaat om ambitie en samenwerking rondom de essentiële functies. De regio Eemland participeert niet in deze aanbesteding per 2020, maar heeft wel de bovenregionale koers aangehouden in de regionale aanbesteding per 2019. Hieraan willen wij de komende jaren een krachtige impuls geven door het ambulant aan de voorkant inzetten van de hoogwaardige kennis vanuit de essentiële functies. Hiernaast willen we voorzieningen transformeren zodat integrale en gezinsgerichte zorg op maat ingezet wordt voor die kinderen voor wie verblijf binnen een essentiële functie de meest passende behandelinterventie is. Deze aanbesteding is gericht op het selecteren van zorgaanbieders die hieraan een bijdrage willen leveren.

Aanmelden kan nog 39 dagen

.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160629

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *