Utrecht stemt in met 4e aanbesteding Zandpad – Aanbestedingsnieuws

Utrecht stemt in met 4e aanbesteding Zandpad

De gemeenteraad van Utrecht heeft 20 december besloten door te gaan met weer een nieuwe aanbesteding voor de bouw en exploitatie van het Zandpad, een soort gedoogde prostitutielocatie. De nieuwe zone moet kleiner worden en meer ruimte bieden aan sekswerkers die via internet klanten werven. Ook moeten er meer handhavers komen.

Een burgerinitiatief tegen de komst van het Zandpad, haalde het niet. In het voorstel voor het Nieuwe Zandpad is er meer aandacht voor veiligheid en ondersteuning van sekswerkers, komen er werkplekken voor sekswerkers die online hun klanten werven en worden drempels om misstanden te melden weggenomen.

Utrecht zegt over de nieuwe aanbesteding, dat het blijft volhouden aan zijn gelijke kansen-principe:

We kiezen ervoor een nieuwe tender uit te zetten onder gewijzigde randvoorwaarden. Met een tender bieden we een gelijk speelveld aan alle potentiële belanghebbenden hetgeen voldoet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit geldt in het bijzonder omdat het hier gaat om schaarse rechten, het recht grond te huren met een bestemming raamprostitutie, waarbij we gelijke kansen moeten bieden om hiervan gebruik te kunnen maken.

Behoefte en taakstelling

Hoe groot is de behoefte, nou die is al geïnventariseerd door de gemeente en ook die loopt zienderogen terug met elke aanbesteding, van 164 naar 128 plaatsen nu, dus voor de profijtelijkheid van je concessie, is dat zeer slecht nieuws, want het komt bovenop de door de gemeente geëiste nachtsluiting. In de nacht tussen 3 en 7 wordt de plek gesloten, op last van de politie.

Hoe moet dat toch zijn. Je kan het qua werkzaamheden een beetje vergelijken met een hotel maar dan een dat maar een paar uur gebruikt wordt, veel zwaar schoonmaak vergt, ook nog eens zeer forse investeringen in cameratoezicht, vertrouwenspersonen, onder meer EHBO-gediplomeerd personeel, de raad heeft al gevraagd om cameratoezicht en waarbij een groot deel van de marge wordt ingenomen door de gasten in dat hotel, die dan ook nog eens voor de  bordeelsexwerklocatie-exploitanten behoorlijk risicovol kunnen zijn.

Utrecht is er nog enthousiast over. “Volop kansen voor ZZP’ers”, meldt het raadsvoorstel. En: “Het enige verschil is dat in het kader van voorkomen mensenhandel deze zzp-ers verplicht zijn een intake te doen bij de exploitant zodat deze kan vaststellen of aan de minimale eisen (21 jaar, inschrijving KvK en legaal in Nederland) is voldaan.”

Dus dat is nog maar eens een last die er nog bij komt voor de exploitant. De antimensenhandel-intake. Dus dat je Don Corleone en zijn stiefdochter over  de vloer krijgt en jij dan moet vragen aan die stiefdochter of ze daar zit uit vrije wil. Lekker baantje, zeg. En over brandveiligheid, aansprakelijkheidsverzekeringen en andere werkgeverslasten hebben we het dan nog niet eens, terwijl de functie van de nog te bouwen locatie extra brandgevaarlijk is. Moeilijk te verzekeren, ook. Wonderbaarlijk al met al, waar al die vroegere lucrativiteit vandaan kwam.

Politie advisering

Wel uniek voor deze aanbesteding, iets wat we echt nog nergens bij geen aanbesteding eerder hebben gezien, de politie keurt de inschrijvingen. Dat is wel een aardig idee voor andere branches die criminogene inschrijvers verwachten. Eerlijke concessiehouders zal dat toch niet afschrikken:

-De Politie en het OM worden gevraagd naar hun bereidheid te adviseren in de tenderprocedure . Indien deze bereidheid er is wordt advies gevraagd m.b.t. de biedingen die worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie.

Dus of alle nette en eerlijke legale  bordeelsexwerklocatie-exploitanten zich even willen melden en aantonen waar ze dan zo veel “ervaringseisen” vandaan halen … Het enthousiasme van de  bordeelsexwerklocatie-exploitanten spat van de aanbestedingsprocedure af.  En daar is Utrecht zich nog bewust van ook.

De landelijke stichtingen die op dit vlak initiatieven ontplooien hebben nog geen daadwerkelijke praktijkervaring in deze sector. Omdat zij zich als ondernemer in de markt begeven kunnen zij deelnemen aan een tender. Hiermee worden zij uitgenodigd concreet te laten zien welke mogelijkheden zij hebben om daadwerkelijk aan het Nieuwe Zandpad aan de slag te gaan. Er is geen grondslag om buiten een tender om een experiment met hen op te zetten.

Wat vindt die politie er eigenlijk van. Nou dat is wel interessant, de politie heeft blijkbaar ook ervaringseisen met de aanbesteding. Ze hebben ons al een inkijkje gegeven, ook in de historie van hoe zo’n aanbesteding tot stand komt.

Naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek Sneep I in 2006, naar een groepering die zich bezig hield met mensenhandel o.a. in Utrecht, is het rapport “Schone Schijn” opgesteld. Hieruit bleek dat er sprake was van grove schendingen, uitbuiting en mensenhandel op grote schaal op het Zandpad. Dit rapport, gekoppeld aan het rapport “Signalen mensenhandel op het Zandpad” van de gemeente Utrecht zelf in 2008, hebben geleid tot de proeftuin Zandpad waarin programmatisch mensenhandel is aangepakt door het bestuur, politie, Belastingdienst, hulpverleningsinstanties en het OM. In dit kader is een barrièremiddel ontwikkeld, zijn beleidskaders opgesteld en gereguleerd in de APV. Deze stevige voorwaarden hebben desondanks niet kunnen voorkomen dat er wederom eind 2012 ernstige misstanden en mensenhandel in de raamprostitutie op het Zandpad en Hardebollenstraat zijn geconstateerd. Dit heeft geresulteerd in de sluiting van de raamprostitutie in de Hardebollenstraat en het Zandpad medio 2013

Hmm?! Opmerkelijk… Als ik ergens een concessie zou beginnen voor een zwembad dan zou ik het erg vervelend vinden als mijn zwembadje hiervoor was gebruikt als dumpplaats voor chemisch afval, of zo. Dus de beoogd concessiehouder krijgt nogal een historie mee. En de politie vult het al meteen weer afwijkend in van wat het college zegt.

In hoofdlijnen is het voorstel dat er 96 ramen komen en een deel van de ruimten ook voor afspraken via internet kunnen worden gebruikt.

Ho… niet 128 dus, 96 maar, daar gaat je marge. Het wordt nog grappiger als de politie een reactie geeft op de aanbesteding, die gaat namelijk op de stoel van de gemeentelijke inkoper zitten en geeft een marktonderzoekje ten leste waar wij nog flink van kunnen leren.

Politie en OM respecteren de besluitvorming om raamprostitutie in Utrecht te handhaven. Tegelijkertijd zijn er in de eenheid Midden-Nederland geen wezenlijke problemen met illegale prostitutie. Daarnaast zijn politie en OM van mening dat het niet-slagen van de tenders niet toe te rekenen is aan de bestaande beleidskaders en het barrièremodel. Zo zijn investeerders bijvoorbeeld afgeschrikt door de BIBOB procedure, of hebben zich uit de tender teruggetrokken vanwege financiële overwegingen of administratieve rompslomp of onvrede over de locatie. Vanuit het perspectief van OM en politie wordt de noodzaak om inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan het barrièremodel en beleidskader niet gezien.

En dat is dan nog niet het enige, de brief geeft ook nog een inkijkje in problemen waar gewone overheidsinkopers ook al mee dealen, de privacy! Hoe kun je als exploitant zo’n verplicht intakegesprek vormgeven als het verboden is met de Wet Autoriteit Persoonsgegevens.

En helemaal hilarisch voor de denkbeeldige exploitant is het als het op de APV aankomt, de politie kondigt vast aan maling te hebben aan alle toezeggingen van de overheidsinkopers, als er op grote schaal mensenhandel plaatsvindt wordt de toko gewoon gesloten en of jij er wat aan kon doen dat iedereen op jouw stoep kwam mensenhandelen, dat maakt niet uit:

Politie en OM zien risico’s in de aanpassing van de APV op dit punt, nu er vrij stellig in gesteld wordt dat een vergunning niet ingetrokken zal worden of een bedrijf gesloten, als de vergunninghouder in redelijkheid geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Wij zijn van mening dat er bij ernstige misstanden in een inrichting, zoals mensenhandel op grote schaal, de vergunning ingetrokken dient te worden en/of het bedrijf gesloten, met het oog op de openbare orde en veiligheid. De (mate van verwijtbaarheid) is dan van ondergeschikt belang. Een ‘kan’-bepaling kan bovendien tot onderhandelingstoezicht leiden.

Opnieuw

Dus ja, waarom  niet een vierde keer proberen. Het is een experiment, blijkbaar dus, een innovatie! Aha. Misschien wordt het dan nu anders aanbesteed, met een concurrentiegerichte dialoog of zo. Ik zou daar ook maar weer voor de zekerheid politie en justitie mee laten dialogen als ik die gemeentelijke inkoper was. Maar voor de beoogde exploitant is dat nog weer eens een klap in het gezicht van de winstgevendheid. Als het experiment in de ogen van raadsleden faalt, ben je je investeringen kwijt. Echt naar.

Vervolgens zal er monitoring plaats vinden van de veiligheidssituatie in de omgeving en van de veiligheid van de sekswerkers. Onderdeel van deze monitoring zijn gesprekken met bewoners, stakeholders en met de klankbordgroep van sekswerkers, aangevuld met een analyse van de meldingen.

Aanbestedingsnieuws is niet heel erg verbaasd met de succesratio van de Zandpad-aanbestedingen. De eisen van de gemeente aan externe veiligheid alleen al en de behoeften aan tenminste winstgevendheid van de denkbeeldige bordeelsexwerklocatie-exploitanten blijken zeemijlen ver uit elkaar te liggen. De liefde moet van twee kanten komen.

©imgflip 2019

Als die al werkelijk van 2 kanten zou komen, heel ver weg is en alle onuitgesproken verwachtingen aan weerszijden torenhoog zijn opgestapeld. Moet je het dan opnieuw blijven proberen? En opnieuw? En opnieuw? En opnieuw?  Met steeds maar weer zwaardere eisen? Je kan je ook afvragen als gemeente of je het dan eigenlijk wel wil, maar goed als je dat met 10 democratische hydrahoofden en een flinke stapel ambtenaren in loondienst moet beslissen, kan dat ooit lang duren.

Misschien komt er nog wel een 5e en een 6e aanbesteding. Denk je eens in, al die kansen!

Bronnen:

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=5e61fb1e-9e3a-4375-9681-f5edf2da08a6

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=adbd9742-7341-4662-b678-3b60f71120dc

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=aeb33b0d-e35a-4cdd-abff-edc594609482

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=9edb8861-0db5-4f53-b125-5c07d8b78258

 

1 thought on “Utrecht stemt in met 4e aanbesteding Zandpad

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *