Uitvoeringswerkzaamheden NBC “De Oostvaarders” Almere – Aanbestedingsnieuws

Uitvoeringswerkzaamheden NBC “De Oostvaarders” Almere

Impressie: Gemeente Almere

Het bestaande Natuurbelevingcentrum (NBC) De Oostvaarders wil uitbreiden. Het NBC ligt aan de rand van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. Eén van de ambities voor het hele gebied ‘Almeersepoort’ is de verdubbeling van het aantal bezoekers in de komende tien jaar. Het NBC De Oostvaarders speelt daarbij een belangrijke rol. De capaciteit van het huidige gebouw is nu te klein om de pieken op te vangen en de faciliteiten voldoen niet meer. De mogelijkheden voor voorlichting,
educatie en gastheerschap zijn te beperkt en de (horeca-installaties zijn onvoldoende. Het bouwplan bestaat uit uitbreiding van het huidige gebouw zodat de capaciteit en kwaliteit voor deze functies wordt vergroot. De horeca zal worden uitgebreid, educatie- / en groepsruimten worden toegevoegd en tevens wordt ruimte gecreëerd voor medewerkers, vrijwilligers en verenigingen. In de directe nabijheid wordt een voertuigenberging gerealiseerd voor beheer en (excursie-) voertuigen.

Gedurende de nieuwbouw zal het bestaande NBC geopend blijven en zal (veilig) voor bezoekers bezocht moeten blijven worden. Voordat het bestaande bouwdeel gerenoveerd gaat worden, dat in de laatste fase van de bouw uitgevoerd zal worden, zullen de gebruikers tijdelijk elders gehuisvest zijn. Het bestaande bouwdeel is daarmee beschikbaar om te renoveren.
De complexiteit van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze moeten worden uitgevoerd, is relatief beperkt. De logistiek van aan- en afvoer van bouwmaterialen, materieel en personen is ter plaatse goed te organiseren. Wel dient rekening gehouden te worden dat het NBC tijdens de nieuwbouw geopend blijft en dat er voorwaarden zijn gesteld in relatie tot de omliggende natuur. Met de te stellen geschiktheidseisen zal hiermee rekening worden gehouden. Bouwkundig gezien sluit de uitbreiding ten aanzien van de materialisatie goed aan bij de bestaand bouw. De gevel is voorzien van een houten bekleding. Het dak van de uitbreiding NBC zal als groen dak uitgevoerd worden. Het interieur zal afgestemd en ingericht worden met (interactieve) educatie thema’s om bezoekers te informeren over de flora en fauna van het gehele gebeide Almeerse Poort.
Tevens zal het omliggende terrein heringericht worden

De gemeente volgt voorafgaand aan de contractering een “niet-openbare” nationale aanbesteding in de zin van de ARW 2016. Dit type aanbesteding is verdeeld in twee fasen: 1. de selectiefase en 2. de gunningsfase. In de selectiefase kunnen maximaal vijf ‘gegadigden’ zich op basis van hun ‘aanmelding’ kwalificeren om in de gunningsfase als ‘inschrijver’ een ‘inschrijving’ in te dienen. De gemeente Almere wil als aanbestedende dienst en opdrachtgever een overeenkomst sluiten met één opdrachtnemer. Het werk, de opdracht en daarbij horende werkzaamheden betreffen de bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden voor de uitbreiding en renovatie van het NBC. De te selecteren en contracteren bouwkundige aannemer (perceel 1) wordt  verantwoordelijk voor de uitvoeringscoördinatie. Onderhavige aanbesteding richt zich op de uitbreiding en renovatie van het NBC. Het betreft een (eenmalige) overheidsopdracht, met een geraamde bouwtijd van 10 maanden. De geselecteerde gegadigden per perceel worden in de gunningsfase uitgenodigd een inschrijving te doen. De gemeente zal de ingediende inschrijvingen vervolgens beoordelen. De gemeente hanteert hierbij als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV; EMVI).

NDR Het ziet er naar uit dat deze aanbesteding slechts “perceel 1 bouwkundige werkzaamheden” betreft en dat andere percelen separaat zullen worden aanbesteed.

Bron: Tenderned woensdag 29 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265778

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *